Fortbildning för befintliga och nya Grönt Kortansvariga

2018-09-12

Tisdagen den 4/12 kl. 17.30-20.30 på Idrottens Hus, Örebro

Inbjudan som pdf: Fortbildninggröntkort

Välkommen på fortbildning för befintliga och nya Gröntkort-ansvariga. Vartannat år är det obligatorisk fortbildning för Grönt Kortansvariga/provledare på klubbarna. Grönt Kort materialet uppdaterades 2017, vi tittar närmare på det och har ni något särskilt ni vill ta upp så ta med det eller skicka in före kursen.

Kurskostnad: 400kr som faktureras föreningen, avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras.

Anmälan: senast 30/10, anmälan är bindande, anmälan via länk:

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1144682

Frågor: kontakta kansliet:
Anki Almlöf, 070-262 32 18 anki@distriktet.nu

Välkomna!