ULK kurs 2018

2017-12-06

Medlemmar till ULK-kursen 2018 skickas till Värmlands ridsportförbund. Vi hoppas från och med 2019 att kunna arrangera kursen i distriktet igen och har nu två stycken egna ULK-utbildare, Emma Westin och Malin Frommegård, att tillgå.

I de allra flesta utbildningar och kurser inom ridsporten behöver du ha genomfört en Ungomdsledarkurs för att få söka. Så passa på att gå denna nu, innan du kommer på att du vill söka te.x Ridledarutbildning och inte har någon ULK kurs bakom dig.

Det är också Mycket bra att skriva med i ditt CV att du gått ULK kursen.

 


Kursen genomförs i tre steg, sammanlagt sex kursdagar, under ett läsår med mellanliggande hemuppgifter. Ansökan omfattar samtliga tre steg, men avgiften erlägges i tre delar vid resp. kurstillfälle.

Kurserna följer Svenska Ridsportförbundets program för ungdomsledarutbildning och har ett mycket brett innehåll. Under de tre veckosluten behandlas bl a ridsportens organisation, ledarskap, barns och ungdomars utveckling, säkerhetsfrågor, verksamhetsplanering, föreningskunskap mm.

-passa på o träffa likasinnade i distriktet
-skaffa nätverk för samarbete
-ha några riktigt roliga, intressanta och lärorika dagar
-ta första steget i Ridsportförbundets "läro-trappa"

Efter avslutad kurs kan man söka den centralt arrangerade fördjupningssteget. Man får även behörighet att söka ridledarkursen.

Alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet är välkomna att söka.

Mål med kursen:

  • Att stärka och förbättra rollen som ledare
  • Att få insikt i Svenska ridsportförbundets tankar om gott ledarskap
  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare.
  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten på klubben.
  • Att utveckla en god hästhållning/horsemanship


Ålder: Rek.ålder från 15 år.

Kursavgift för ledarkurs I: 1 800 kr per deltagare och delkurs, faktureras. Kost, logi, kurslitteratur och ULK jacka ingår. Övernattning obligatorisk. Minst 12 deltagare krävs för att kursen skall genomföras.  Program och deltagarförteckning samt kursinformation sändes till alla elever före resp. delkurs.

Bidrag om 3000:- per deltagare.
Via Idrottslyftet kan förening söka bidrag för kursen, max 3000:- per deltagare. Kontakta Svenska Ridsportförbundet.

Deltagarna skall ha för avsikt att gå alla steg och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen, alla steg.

Frågor till Örebro läns Ridsportförbunds på emma@distriktet.nu 072-2623218

Info om 2017 års kurs här

 

Välkommen!

PS
Här kan du läsa mera om ledarutbildning hos SvRF->