Beställ den utbildning ni vill ha!

Från distriktet kan din klubb beställa den utbildning ni vill ha. Finns inte den utbildning/kurs ni väntar på med i vårt utbud så säg till vad ni vill ha.

Alla klubbar har ju lite olika behov och önskemål. Genom att ni själva ser över vad som bäst behövs kan ni sedan "beställa" denna utbildning från distriktet.

Genom att ge distriktet i uppdrag att genomföra den utbildning ni vill ha når ni bäst era mål.

Ni svarar själva för så stor del ni vill i fråga om lokaler, utbildningsmaterial, mat och fika etc. Genom detta hanterar ni också kostnaderna på bästa sätt.

Genom uppdragsutbildning kan ni i regel låta betydligt flera av klubbens medlemmar ta del av utbildningen, det bestämmer ni själva.

En normal utbildningsdag kan kosta cirka 1.800-2.500 kronor för föreläsare. Är ni då 20 deltagare så blir det riktigt billigt per person. Samarbetar ni med SISU finns där ofta möjligheter att få stöd för utbildningen och klubbens nettokostnad blir klart överkomlig för alla.

Områden
Vi kan tillhandahålla utbildning i många olika ämnen, Tävling och tävlingsarrangemang, Funktionärsutbildning, Ekonomi, Marknadsföring, Olika former av föreningsutveckling, Hästhållning...  Listan kan göras lång.

Hör av er till kanslit för en diskussion.
 

 


Senast uppdaterad: 2009-01-12