Para

Vi i Skånes Ridsportförbunds kommitté för ryttare med funktionsnedsättning, Para-kommittén, vill att alla ridskolor ska kunna erbjuda ridning för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också verka för att Para-ryttare ska kunna delta i klubbarnas ordinarie tävlingar och förenkla reglerna i tävlingsreglementet. För kunskaps- och erfarenhetsutbyte anordnar vi varje år inspirationsträffar. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i kommittén.

Skånes Ridsportförbunds Para-kommitté samarbetar med RBU Skåne* för att sprida information till deras medlemmar om var det finns möjlighet att rida för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Om ni vill sprida information om verksamhet och aktiviteter på er ridskola för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kontakta Christel Fält på RBU Skånes kansli, Telefon: 0706-14 25 25 E-post: skane@rbu.se

Sök bidrag!
Victoriafonden_Radiohjälpsfonden

 

Ordförande

Sara Larsheden 

Ledamöter

Marika Lundh
Kristina Hovander
Sara Högberg
Anette Hansson

 


 

Protokoll

Möte 2017-10-25

Möte 2017-08-24

Möte 2017-05-30

Möte 2017-03-05

Möte 2016-11-27

Möte 2016-08-28

 

* RBU är en funktionshinderorganisation som arbetar med att trygga tillvaron på alla fronter för rörelsehindrade barn och ungdomar samt deras familjer. RBU Skåne län är en del av riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU.

RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Vår målsättning är att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi gör det dels genom att lokalt påverka i funktionshinderpolitiska frågor men också genom att vara en mötesplats och arrangera aktiviteter och sammankomster. På våra träffar har hela familjen chansen att träffa andra barn och vuxna i liknande situation. Hos oss kan du få råd och stöd av personer med egen kunskap och erfarenhet samtidigt som du finner gemenskap med andra familjer.

http://skane.rbu.se/

rbu_logotyp


Senast uppdaterad: 2018-07-04

Sponsorer

Annons