Värdegrund och Policy

Värdegrund

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

  • deltagande på lika villkor 
  • ren dopingfri sport
  • hög ledarkompetens
  • verksamhet för alla
  • sportslighet och kamratskap
  • värnande om hästens bästa

 

Tillsammans är vi ett förbund

 

Policy

Svenska Ridsportförbundet skall vara en demokratisk och dynamisk organisation, tillgodose alla hästvänners behov inom ridsporten och vara deras ombud och engagera såväl yngre som äldre, kvinnor som män.

Ridsporten skall präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet.

Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg.

Sverige skall vara en av de stora ridsportnationerna. Det innebär att ridsportens position i samhället skall vara stark och att ridsporten skall kunna hävda sig väl i internationella jämförelser.


Senast uppdaterad: 2017-10-02
KidsCup_animering_logo by epafi

Kids Cup

Läs mer

Sponsorer

Annons