Info till föreningarna

Det är mycket att hålla reda på för de som sitter i klubbstyrelsen. Därför har vi samlat viktig information till er i länkarna till vänster.

AVGIFTER 

Svenska Ridsportförbundet centralt fakturerar föreningen 78 kr per medlem (enligt beslut på Förbundsstämman 2013), baserat på rapporterat medlemsantal per den sista december året innan. Samtidigt faktureras 45 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

 

Uppgifter om medlemsantal skall rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast den 15 januari via Idrott Online Klubb.

Ni ska rapportera in det antal medlemmar som ni har per den 31 december föregående år, med åldersfördelning samt män/kvinnor.

Medlemsavgiften till Skånes RF är uppdelad på två delar, en fast avgift på 1900:- per förening samt en rörlig på 13:- medlem. 
Antalet medlemmar rapporterat per den 15 jan innevarande år ligger till grund för medlemsfaktureringen.
De föreningar som inte har uppdaterat medlemsantalet innan 15 januari debiteras en extra avgift på 25% på den rörliga delen.
Detta enligt styrelsebeslut.

 

Nyheter vid  bildandet av förening:

* Ansökan om organisationsnummer via skatteverket måste ske före inskickning av ansökan till SVRF.


Senast uppdaterad: 2017-03-08

Sponsorer

Annons