För Arrangörer & funktionärer

Information som vänder sig till dig som är tävlingsarrangör.

Ansökan om lokala och regionala tävlingar, dressyr och hoppning i Skåne 2019

Tävlingsterminen hittar du i TDB (Tävlingsdatabasen). Alla arrangörer ska ansöka om tävlingar i TDB.

Gällande Vårens tävlingar 2019

Söndagen 14/10-2018 stänger möjligheten för att ansöka om tävlingar tom regional status i Skåne från 1/1-30/6, 2019

v. 42 Arbetar våra grenkommittéer med att optimera spridningen av ansökningarna, genom klubbkontakter.  Då ges möjlighet för klubbarna att ta bort eller flytta till annat datum efter kontakt med kansli och kommitté

22/10 Arrangörsträff på Flyinge, där tas angelägna tävlingsfrågor upp och en del av arrangörerna till höstens serier utses.

Tisdagen 23/10 anses vårterminen 2018 fastställd.

För ansökningar senare än 14/10 se bestämmelser på vår hemsida.

Frågor besvaras på kansliet

Propositioner

Alla propositioner för hoppning och dressyr hanteras numera direkt i tävlingsdatabasen (TDB). 
Frågor om propositioner hänvisas till TDB . Ändringar och godkännande gör distriktet.

Propositionen ska vara distriktet tillhanda senast två veckor före publiceringsdagen och under perioden juni-augusti är det en månad innan.

Ny tävling under året (gäller dressyr och hoppning)
Bestämmelser för ansökan om tävling efter fastlagd tävlingstermin hittar du här.

 

Viktigt för utställande av licens
För att klubben med automatik ska få utställa regionala licenser måste klubben arrangera lägst inbjudningstävling eller vara medarrangör på annan klubbs tävling. Medarrangör måste stå med på denna klubbs proposition samt propositionen måste ligga i TDB. Viktigt för alla som arrangerar inbjudningstävling att även denna proposition finns i TDB, annars inga licenser under nästkommande år.

Ansökan om inställande av regional tävling och lägre
Blanketten ska fyllas i och skickas till distriket (nationell tävling och högre vänd dig till SvRF).

Resultat

Alla resultat from lokaltävling i hoppning och dressyr ska rapporteras till SvRF.
Resultat från inbjudningstävling rapporteras till distriktet.

Handledning för att exportera resultat.

Mer information om inrapporting av resultat finns på SvRF hemsida - Länk

15 kronan från och med 1 mars 2014

Regleras numera mellan klubbar och distrikt via TDB och ett samarbete  med Equipe AB.Se filen nedan, " Begära pengar för propositionsgranskning och startavgifter"

  Dokument

Dokument gemensamt för alla grenar finns på SvRF hemsida (klicka här)


Senast uppdaterad: 2018-08-28
SkanskaMasterkapen_logo_rund_2018

Skånska Mästerskapen (DM)

Läs om våra DM-medaljörer

Sponsorer

Annons