Med ledarskapet i fokus - Hur gör vi ridsporten bättre?

2018-01-29

Jens Fredricson är en av flera ryttarprofiler och ledare som medverkar i Basutbildningen och berättar om hur ridsportens värderingar, ledstjärnor och regelverk genomsyrar hans ridsportvardag.

- Vi som är ledare inom ridsporten är förebilder och bär på ansvaret att sprida våra gemensamma värderingar vidare, det får inte stanna vid fina ord . 
- Att vi inom ridsporten också har hästens bästa att ta hänsyn till, gör de här kunskaperna än mer angelägna.

Basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda.

Anmäl er här senast 28 februari


Sponsorer

Annons