Om Häst&Ryttare

Det här är Sveriges största hästtidning och Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och officiella organ.

Enligt den senaste mätningen gjord av TS (Tidningsstatistik), för helåret 2015, har tidningen en upplaga på 122 300 exemplar. Det första numret gavs ut i juni 2005. 

Häst&Ryttare på Facebook

. . . och på instagram heter vi hastochryttaretidningen

Tidningen delas ut till alla medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. Tidningen är självständig och ska främja medlemmarnas intressen, inspirera och öka kunskapen om ridning, klubbarbete och hästhållning. 

Under 2017 kommer Häst&Ryttare ut:

  • Nummer 1: den 17 februari
  • Nummer 2: 26 maj
  • Nummer 3: 8 september
  • Nummer 4: 8 december

Tidningen leds av Britt Ledberg som är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hon nås bäst på britt.ledberg@ridsport.se Vill du hellre ringa så är numret 0220 45661.

Layouten görs av Kate redaktionell design, Upplandsgatan 75 B, 113 44 Stockholm

Till tidningen bidrar också flera frilansande skribenter, fotografer och illustratörer runt om i landet.

VILL DU ANNONSERA?

Fick du inte tidningen?

Häst&Ryttare skickas ut till alla hushåll med minst en person som är medlem i en klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet. För att det ska fungera måste klubbarna regelbundet uppdatera sitt medlemsregister. Om du inte har fått tidningen, kontrollera med din klubb att den har rätt adress. Och tänk på att meddela klubben om du ändrar adress.

Du kan också logga in via RIDSPORTPORTALEN med hjälp av de koder som står tryckta intill din adress på tidningens baksida. I portalen kan du sedan själv ändra dina uppgifter.

Till dig som är ansvarig för medlemsregistret i Idrott Online Klubb

Tack för att ni sköter detta register! Era medlemmar uppskattar det. Adresserna i IdrottOnline hämtas från SPAR. Du kan enkelt bocka i en ruta för prenumeration av Häst&Ryttare.

Här finns en bild på hur det ser ut (pdf)

Häst&Ryttares policy (pdf-fil)

Ettan 1 17
puff-expertsvar

Träning för ryttare

Ridövningar

puff-boktips2