FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Ta chansen och utveckla er förening

I föreningar finns det många kloka idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet!

Den del av Idrottslyftet som Ridsportförbundet fördelar heter Idrottslyftets föreningsstöd och genom det har föreningar möjlighet att söka stöd för att kunna genomföra utvecklingsinsatser för att främst utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Förutom föreningsstödet finns det även ett Idrottslyft som Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller, kontakta gärna dem för mer information om deras möjligheter.

Från och med 2017 kommer Idrottslyftet fokusera mer på att utveckla föreningens befintliga verksamhet, snarare än att genomföra enskilda projekt. Perioden sträcker sig från 2017 till 2019. Utgångspunkten ska vara så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Ta därför chansen att först kartlägga er förening och se över vad just ni behöver utveckla, innan ni söker stödet. Detta så att stödet kan ge så stor effekt som möjligt i er verksamhet.

IDROTTSLYFTETS SYFTE
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
 

IDROTTSLYFTETS MÅL
Att samtliga Specialidrottsförbund utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 – 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Här hittar ni anvisningarna för barn- och ungdomsidrott 

UTVECKLINGSOMRÅDEN

  • Ideellt engagemang - satsningar som utvecklar de ideella engagemanget i er förening
  • Ryttarutbildning - Ryttarutveckling nivå 1, hästkunskap eller föreläsningsserier
  • Framtidens verksamhet – Nya verksamhetsformer och målgrupper samt fler ridsportgrenar
  • UtbildningDelta på utbildningar arrangerade av distrikten eller förbundet centralt

Här kan du läsa mer (pdf) om de olika områdena och få inspiration om hur andra har arbetet.

RIKTLINJER

  • Föreningen ska vara medlem i Ridsportförbundet

  • För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggarna för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan

  • Idrottslyftet ger stöd till att utveckla föreningen, stöd till enskilda och kortsiktiga projekt beviljas ej

  • Utvecklingsinsatserna ska främst vara riktade till barn och ungdomar till och med 25 år
  • Varje förening kan beviljas max två projekt exklusive utbildningarna ULK, ULK:s fördjupningskurser, Ridledarkursen, Basutbildningen, FU steg I – III samt utbildning av unga funktionärer. 

ANSÖKAN

Ansökan sker via IdrottOnline.  

Ansökningstiden öppnar: Slutet av januari
Ansökningstiden stänger: 5 maj
Återrapportering av genomförd satsning: Senast 31 december

Handläggningstiden är ca fyra till sex veckor.

Vi återkommer inom kort med mer exakt tidpunkt för när ansökningstiden öppnar samt med en manual för hur ansökan går till.

HAR DU FRÅGOR OM IDROTTSLYFTET?

Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning. Ni kan också kontakta ert distrikt eller ert lokala SISU-kontor för hjälp och stöttning i ansökaningsarbetet. Här hittar ni en sammanställning av de vanligaste frågorna och tillhörande svar.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Joanna Weisz joanna.weisz@ridsport.se

Har ni tekniska problem med applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline: http://idrottonline.se/Support/Kontaktaoss-Foreningar/

 


Senast uppdaterad: 2017-01-13
Hästhuvuden1 090908

Rapportering av medlemsuppgifter

Rapportera in medlemsuppgifter nu!

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons