Frågor & Svar om Idrottslyftet


Ansökningsguide steg för steg - så gör du
 
(pdf)

Vem kan söka stöd genom Idrottslyftet?
Föreningar som via sitt Specialidrottsförbund är anslutet till Riksidrottsförbundet vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna.

Inom vilka områden kan föreningen söka stöd genom Idrottslyftet?
Idrottslyftet är uppdelat i 4 olika områden:

  • Föreningsstödet (Svenska Ridsportförbundet)
  • Samverkan (Distriktsidrottsförbundet)
  • Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” (SISU)
  • Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer (Distriktsidrottsförbundet)

Kontakta ditt distriktsidrottsförbund eller SISU-distrikt för mer information kring deras områden.

Hur ansöker vår förening om medel genom Idrottslyftet?
Ansökan sker genom IdrottOnline Klubb. Föreningens ansökan skickas in av ordförande, kassör eller Idrottsmedelansvarig firmatecknare. Dessa tre personer måste vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll.

Vad kan man få stöd till genom Idrottslyftet?
Idrottslyftets Föreningsstöd lämnar ganska stora svängrum när det gäller tankar och idéer kring projekt. Föreningen har möjlighet att välja bland både färdiga paket och fria satsningar. Stödet är till för genomförande av aktiviteter som fokuserar på att rekrytera och behålla barn och ungdomar. På Idrottslyftets första sida kan ni klicka på rubrikerna Rekrytera och Behålla för att läsa mer om de olika paketen och satsningarna som finns.

Vad får man inte stöd till genom Idrottslyftet?
Det finns vissa saker som inte beviljas. Det är inköp av hästar, teknisk utrustning, byggnationer, drift eller inventarier i anläggning, underskott i driften, ordinarie personalkostnader eller satsningar som berör Idrottslytets andra prioriterade områden genom SISU, DF och RF. Behöver föreningen material till en studiecirkel eller liknande kontaktas SISU. Gäller det anläggningsstöd eller skolsamverkan kontaktas DF.

Kan en förening söka för flera satsningar samtidigt?
Ja, föreningen kan beviljas stöd till två projekt samt utbildningarna ULK/VULK, Basutbildningen, Ridledarkursen, Unga funktionärer, Grönt kort, samt FU steg I - III.

Under vilken period pågår Idrottslyftet 2018?
1 januari 2018 till och med 31 december 2018.

När kan man ansöka om Idrottslyftet 2018?
Ansökningstiden öppnar den 8 januari. Sista ansökningsdagen är 5 maj 2018.

När får man besked om ansökan blir beviljad?
Normal handläggningstid är ca 4 - 6 veckor. Föreningen får dels ett mejl med besked om beslutet men ni kan även gå in i IdrottOnline Klubb för att ta del av beslut eller eventuella kompletteringar.

Finns det någon åldersgräns på deltagarna i en satsning genom Idrottslyftet?
Idrottslyftets målgrupp är barn och ungdomar 7 till och med 26 år. Undantaget gäller utbildningar samt styrelser som vill arbeta med pärmen "Vår ridklubb".

När utbetalas pengarna?
Utbetalning av hela det beviljade beloppet sker ca 2 veckor efter att beslutet delgetts. Utbetalningen görs från Riksidrottsförbundet till föreningens BG/PG-konto.

Hur återrapporterar vår förening en avslutad satsning?
När en ansökan blivit godkänd genereras ett rapporteringsformulär med automatik i IdrottOnline. Föreningen kan när som helst gå in och rapportera dock senast 31 december som är sista dag för rapportering.

Har Ni fler frågor?
Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Joanna Weisz, joanna.weisz@ridsport.se

Har ni tekniska problem eller frågor som rör applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline.

<< Tillbaka


Senast uppdaterad: 2017-12-18
Idrotsslyftet 2018 jpg

Idrottslyftet

Utveckla din förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons