FOTO: Mikael Sjöberg

Mer om Idrottslyftet

Här kan ni läsa mer om Idrottslyftet, regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott.

IDROTTSLYFTET GER STÖD TILL
Idrottslyftet har möjlighet att ge stöd till genomförandet av spännande aktiviteter som fokuserar på att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

IDROTTSLYFTET GER INTE STÖD TILL
Det finns vissa saker som inte beviljas. Det är inköp av hästar, teknisk utrustning, byggnationer, drift eller inventarier i anläggning, underskott i driften eller ordinarie personalkostnader.

MAX TVÅ PROJEKT
En förening kan beviljas medel för max två projekt per år inom föreningsstödet exklusive utbildningarna ULK/VULK, Ridledarkursen, Basutbildningen, FU steg I - III, Grönt kort samt unga funktionärer. Ett och samma projekt kan beviljas medel i max tre år inom föreningsstödet.

HELA BELOPPET ELLER EN DEL
Det kan hända att en förening endast får en del av det ansökta beloppet. Det kan bero på flera saker, som till exempel föreningens storlek och verksamhet, satsningens omfattning, tidsperioden mm. Det kan även finnas vissa delar i projektet som faller utanför föreningsstödets ramar men där man hänvisar till exempelvis SISU eller Distriktidrottsförbundet. Vår förhoppning är att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd, där innehållet eventuellt kan komma att behöva anpassas till de beviljade medlen. I beslutet anges vad stödet får användas till.

FLER MÖJLIGHETER
Förutom föreningsstödet innehåller Idrottslyftet andra delar där ansökan sker via SISU Idrottsutbildarna och Distriktsidrottsförbunden. 2016 kommer att vara lite utav ett mellanår vilket innebär att upplägget hos SISU Idrottsutbildarna och Distriktsidrottsförbunden ser lite olika ut runt om i landet. Vi vill därför tipsa er om att kontakta era lokala kontor för att se över vilka möjlighet som finns för er i år.

ANSÖKAN
Ansökan sker via IdrottOnline.  

Ansökningstiden öppnar: 8 januari 
Ansökningstiden stänger: 5 maj
Återrapportering av genomförd satsning: Senast 31 december

Handläggningstiden är ca fyra till sex veckor.
Ansökningsguide steg för steg - så gör du (pdf)

HAR DU FRÅGOR?
Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning. Ni kan också kontakta ert distrikt eller ert lokala SISU kontor för hjälp och stöttning i ansökaningsarbetet. Här hittar ni en sammanställning av de vanligaste frågorna och tillhörande svar.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Joanna Weisz joanna.weisz@ridsport.se

Har ni tekniska problem med applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline.

                                                                                      

Senast uppdaterad: 2017-12-18
Idrotsslyftet 2018 jpg

Idrottslyftet

Utveckla din förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons