FOTO: Mikael Sjöberg

LOK-stöd

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

3§ LOK-stödsföreskrifterna
LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.
Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. (utdrag)

Sammanställning över förändringarna i de nya LOK-stödsföreskrifterna:

  • Stödberättigade deltagare 7-25 år
  • Ledarstöd ersätter tidigare   sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett högre ledarstöd
  • Sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti
  • Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%
  • För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter sista   ansökningsdagen.
  • Personnummer krävs för deltagare och ledare.

Precis som tidigare ska ansökan göras via föreningens sida på IdrottOnline.

HÄR finns mer information om LOK-stödet

Frågor om LOK-stödsregler besvaras i första hand av Riksidrottsförbundet. 

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet är Kicki Ronnerberg Bäckman 0220-456 090220-456 09


Senast uppdaterad: 2017-03-08
Idrotsslyftet 2018 jpg

Idrottslyftet

Utveckla din förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons