Så går det till

Alla kan vara med!

Ridborgarmärket är till för alla, kanske är det första gången du sitter upp eller är förälder som vanligtvis bara tittar på från marken. Det spelar ingen roll om ni är en ridskola eller en förening med endast privatryttare. Alla kan vara med i Ridborgarmärkes tagningen. Det finns heller ingen regel som säger att du måste vara medlem i föreningen där du tar märket, men förhoppningsvis blir du när du väl kommit upp på hästryggen.

Utefter ryttarens förutsättningar och förkunskaper kan Ridborgarmärket tas genom ett enklare eller ett längre program. För ridgrupper där alla ryttare tagit märket på "vanligt sätt" en gång finns Ridborgarkadriljen som kan ersätta det vanliga Ridborgarmärkesprogrammet.

Kort program:
Ryttaren rider i valfri gångart i 200 meter (1,5 varv i 20x40 ridhus). Ryttaren väljer själv, utefter förutsättningar och efter märkeskontrollantens råd, om hon/han vill rida i enbart skritt eller även vill trava och galoppera.

Långt program:Rid ett halvt varv i skritt. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv. Ett halvt varv i skritt.

Börja trava. Trava två varv, omväxlande nedstittning och lättridning. Vänd över ridbanan i trav och byt varv. Rid två varv i trav omväxlande nedsittning och lättridning.

Fatta galopp, rid två varv i galopp. Vänd över ridbanan i galopp eller trav. Byt varv, fatta ny galopp och rid två varv i galopp.

Ridborgarkadriljen:
Det är både roligt och lärorikt att rida kadrilj. Ska en hel ridgrupp ta Ridborgarmärket så kan kadriljen vara passande att lägga in i ordinarie lektionstid. 

Ridborgarkadriljen kan ridas med minst 4 och max 12 ryttare och den finns i tre svårighetsgrader, från Lätt C till Lätt A.

Program (pdf)

Ridbanan

Ridborgarprogrammet är tänkt för en ridbana på cirka 20x40 meter.

Regler

  • Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får genomföra märkestagning för Ridborgarmärket.
  • Ryttare som är medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och vill ta Ridborgarmärket ska rida upp för märket i sin egen medlemsförening. Är ryttaren medlem i flera föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan hon/han ta märket i de föreningar som hon/han är medlem i.
  • Men även ryttare som inte är medlem i någon förening får ta Ridborgarmärket, till exempel föräldrar, syskon, kompisar, politiker med flera.
  • Antalet redovisade märken måste stämma överens med antalet köpta märken.
  • Om uppgifter saknas eller inte är fullständiga i protokollet för den som tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.
  • Hästen kan ha en ledare under provet. Det enda kravet är att ledtygel används och att ledaren går vid hästens bog. Ledaren ska hålla längst ut på ledtygeln så att ryttaren rider själv i största möjliga mån.

För att skapa lika förutsättningar för alla föreningar är det viktigt att reglerna för Ridborgarmärket följs.

Ridborgarmärkesbas och märkeskontrollant

Utse en ”Ridborgarmärkesbas” som är huvudansvarig i er förening, beställer märken och är kontakten mot Svenska Ridsportförbundet.

Ridborgarbasen utser ett antal märkeskontrollanter i sin förening som bedömer de planerade ritterna. Märkeskontrollanterna finns till för att Ridborgarmärkesbasen inte ska behöva bedöma alla ritter själv och kan vara till exempel ridlärare eller tränare i föreningen. Kontrollanterna ser till att ritterna sker på ett säkert sätt och att reglerna följs.  

Protokoll

Alla Ridborgarritter antecknas på ett protokoll. I protokollet ska finnas namn på personen, födelsedatum, och telefonnummer.  Det enklaste sättet att skaffa protokoll är att skriva ut själv via länk ovan. Om någon uppgift saknas för den som tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.

Beställ märken

Så här beställer du


Senast uppdaterad: 2016-05-18

Ladda ner mer information

  1. Kom igång med Ridborgarmärket
idrottslyftet_logga_yellow

Idrottslyftet

Utveckla din förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons