Här nedan hittar du aktuell info och nyheter som gäller säkerhet.

Helena Stigson_webbFOTO: Svenska Ridsportförbundet

Stor skillnad mellan ridhjälmar i Folksams test

2018-07-12 13:30

Folksams test av 15 ridhjälmar för barn och vuxna på den svenska marknaden visar att bara tre av femton testade hjälmar får godkänt. Om olyckan är framme kan rätt val av ridhjälm vara skillnaden mellan att få en hjärnskakning eller inte. Dessutom är inte priset avgörande för hur bra hjälmen är, tvärtom är en av de dyraste hjälmarna bland de sämsta.

häst genre

Säker med häst - läs eller ladda ner

2018-06-13 09:36

Säker med häst - säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport, har kommit från tryckeriet och finns nu att ladda ner eller att köpa från shopen.

avramling

Hjärntrappa för ryttare

2018-05-31 14:55

Hjärnskakningar betraktas idag inom idrottsrörelsen som ett mycket stort problem. Ett uttryck för detta är de kongresser som har hållits med Olympiska kommittén, FEI, FIFA och Internationella Ishockeyförbundet som arrangörer. Med en korrekt handläggning och rehabilitering kommer idrottsutövaren att kunna återgå till full aktivitet på ett tryggt och säkert sätt. Med tydliga regler säkerställer vi att individen på ett säkert sätt kan återgå till sin sport samt ger tydliga ramar att följa för ledare och tränare.

RidhjälmFOTO: Mikael Sjöberg

Vi avvaktar besked om ny hjälmstandard

2018-03-08 12:30

I väntan på besked om ny standard för ridhjälmar gäller fortfarande övergångsreglerna. Det innebär att du kan rida i en CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG 1 eller i en äldre hjälm märkt EN 1384.

smide3-1140x757

Kan du riktlinjerna för Heta Arbeten?

2018-01-09 13:45

En mycket viktig del i säkerhetsarbetet är att kontrollera brandskyddet vid en ridanläggning. Det finns regelverk och lagar för hur det ska gå till. Brandskyddsföreningen har kompletterat sina riktlinjer för ”Heta Arbeten”, där skoningen ingår.

Ja╠êrfa╠êlla 263FOTO: Mikael Sjöberg

Frågor och svar om ridhjälmar

2017-10-11 11:00

Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente kräver att ryttare använder ”hjälm av godkänd typ”, dvs att hjälmen ska vara CE-märkt. Svenska Ridsportförbundet har vidare beslutat att hjälm ska bäras vid all uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. 

Hjälmen på i fälttävlansdressyren

2016-12-01 09:38

Svensk fälttävlan har en nollvision. Ingen häst eller ryttare ska skada sig för livet på svenska terrängbanor. Nu tar fälttävlanskommittén ut riktningen. Fälttävlansryttarna tar på sig hjälmen även under dressyren. Hatten försvinner på svenska tävlingar och hindersäkerheten ses över.

Hjärnskakning huvudämnet på konferens

2016-11-08 13:58

I Berlin samlades en rad idrottsförbund för att diskutera de senaste rönen kring hjärnskakningsskador som drabbar idrottare. FEI, internationella ridsportförbundet, var en av värdarna för denna konferens. Svenska Ridsportförbundet fanns också plats genom säkerhetsutskottets ordförande Göran Dalin.

Se det ur hästens synvinkel

2016-04-07 10:53

Hästens beteende kan vara svårt för oss att förstå. Hästen är i mycket fortfarande en vildhäst och reagerar efter det. Försök att se det ur hästens synvinkel.Så kan du få en säkrare tillvaro med hästarna.

Se hästen som en häst

2016-04-02 14:00

Övergångsregler för ridhjälmar

2015-07-16 13:29

Din säkerhet med häst

2015-05-13 14:13

Enklare med frivillig vårdpersonal

2015-04-15 15:57

Se upp för nya hästar i trafiken

2015-04-07 11:56
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons