FOTO: Mikael Sjöberg/Svenska Ridsportförbundet

Gemensam Olycksfallsförsäkring

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma i maj 2013 tog beslutet att Svenska Ridsportförbundet ska upphandla och ha en gemensam olycksfallsförsäkring.
Den gemensamma olycksfallsförsäkringen trädde i kraft från och med 1 januari 2015 och olycksfallsförsäkringen gäller alla medlemmar i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Från och med den 1 januari 2015 är alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet att omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap.

Föreningar som inte under 2014 gått över till den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen hos Länsförsäkringar måste avsluta sin gällande olycksfallsförsäkring per 1 januari 2015, oavsett försäkringsbolag, för att inte ha dubbla försäkringar. Detta måste göras senast 1 december 2014, för att få tillbaka premie som avser tid efter 1 januari 2015.

Ett brev för uppsägning av försäkring som ni kan använda som underlag finns på hemsidan och är utskickat till Svenska Ridsportförbundets föreningar tillsammans med information om försäkringen.

Tänk på att informationen ovan avser olycksfallsförsäkring för medlemmarna i föreningen. Andra försäkringar som Besöks- och publikförsäkring, Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm ska inte sägas upp.

Priset för den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen är 45 kr per medlem och år, från 1 januari 2015.

Ni anmäler som vanligt medlemsantalet till Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet kommer att fakturera kostnaden för försäkringen på samma faktura som medlemsavgiften under början av 2015. Information om försäkringen finns  på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Information om hur man anmäler skada  finns HÄR. Något försäkringsbrev kommer inte att skickas ut till föreningarna eftersom det här är en Kollektiv olycksfallsförsäkring, och försäkringsbrevet därför går enbart till Svenska Ridsportförbundet.

Provins Insurance AB är förbundets försäkringsförmedlare och Länsförsäkringar är försäkringsgivare.

Frågor
Har du frågor avseende Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring kontaktar du förmedlare Gunnar Ageskär hos Provins Insurance AB.
Tfn 063-55 65 00    
E-post ridsport@provinsinsurance.se
Hemsida www.provinsinsurance.se

 

RF:s grundförsäkring

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av Riksidrottsförbundet..

Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen. Det ankommer dock på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste kompletteras. Notera t ex att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Detta ingår i grundförsäkringen:
Ansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Patientförsäkring
Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer
Krisförsäkring för ledare och funktionärer

Kompletteringsförsäkringen
Genom kompletteringsförsäkringen kan byggnader och andra saker som till exempel idrottsmaterial, prissamlingar, kontorsmaterial och datorer försäkras på ett enkelt sätt.

Läs mer om både grundförsäkringen och kompletteringsförsäkringen på Folksams hemsida

Licensförsäkring

Från och med 1 januari 2015 kommer alla medlemmar i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Den försäkring som hittills ingått tävlingslicensen kommer från och med 2015 att ersättas av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor.

Försäkring för licensierade tränare

Svenska Ridsportförbundet har från 1 januari 2013 tecknat olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna av RF (Riksidrottsförbundets) grundförsäkring.
Läs mer HÄR


Senast uppdaterad: 2016-01-13
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons