FOTO: Mikael Sjöberg

Hästhantering

Låt hästen få vara häst

Hästen har varit människans husdjur i flera tusen år. Ändå har hästen i hög grad kvar de instinkter som var nödvändiga för att kunna överleva som vildhäst. Hästen är fortfarande ett flockdjur som styrs av flyktinstinkten. Hellre fly än illa fäkta - det är hästens motto. Om en häst upptäcker en fara uppmärksammas det genast av resten av flocken. På bråkdelen av en sekund drar en häst som flyr med sig alla de andra. 

Flock- och flyktinstinken hänger ihop och påverkar hästen i alla situationer. Lär dig förutse hur hästen reagerar. Var beredd på vad som kan hända. Behåll ditt eget lugn så smittar det av sig på hästen. Lägg ner mycket tid på grundutbildningen och på att skapa förtroende mellan dig och hästen - det har du igen många gånger om längre fram. Ett bra sätt att komma till rätta med flock- och flyktinstinkter är att släppa ut hästen i hagen ett par timmar varje dag. Där kan den rasta av sig, träna sitt flyktbeteende och få vara häst tillsammans med sina kompisar. Och du får en lugn, harmonisk, rastad häst som gjort sig av med sin överskotts energi.

Ur Ridsporten Vill: Grundläggande hästkunskap är ett vitt begrepp men enkelt beskrivet står det för den kunskapsnivå som vi anser att alla som håller på med hästar bör ha. Det handlar om att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta hand om och sköta en häst.

Alla måste få möjlighet att lära sig hur hästen fungerar, hur den ska skötas och hur den ska hanteras på ett säkert sätt. Kunskap om hästens beteende ligger också till grund för förståelse för hästens situation. Det är minst lika viktigt som att lära sig sitta rätt i sadeln. Okunskap är ofta orsak till att hästar far illa och att olyckor sker.

Säker i stallet

Stökiga stallgångar är både otrevligt och farligt och du tänker väl på att binda din häst på rätt sätt när du borstar och ryktar. Ordning, reda och noggrannhet är nyckelord i det vardagliga umgänget med hästen.

Att var sak ska ha sin plats är inte bara en klassisk klyscha. I stallet är det en förutsättning för en säker miljö. Stallgången ska inte blockeras av vare sig utrustning eller slarvigt uppbundna hästar. Här ska passagen vara fri och säker. Gör stallgången fri från hinkar, redskap, lös utrustning, foder och andra lösa föremål.

När hästen ska skötas finns det bara två alternativ: korrekt bunden i box eller vid en särskild skötselplats eller spolspilta. Om det är vackert väder som lockar till skötsel utomhus - låt en annan person hålla i hästen. Ute finns det mycket som kan överraska och få en uppbunden häst att gripas av panik.

Tänk på att:
Det i varje box ska finnas en bindring i hästens mankhöjd, cirka 160 cm. Grimskaftet ska vara cirka 30 cm kort så att hästen inte kan fastna med huvudet eller ett ben. Säkra också bindningen så att hästen inte kan ta sig loss själv.

Sätt aldrig en skottkärra framför en öppen box. Rätt som det är hoppar hästen i eller över och skadar sig på de vassa kanterna.

Hästar med utrustning ska alltid vara uppbundna och under uppsikt och att okända hästar ska bindas med en ögla av balsnöre eller motsvarande mellan grimma och grimskaft.

På en särskild avsedd skötselplats ska hästen bindas med korrekt avpassade kedjor eller grimskaft på varje sida.

Stallgången alltid ska vara fri. Utrustning, redskap, täcken, hjälmar etc ska ha möjlighet att hängas upp. Foder hör inte heller hemma i stallgången.

Tänk på att fri tillgång till kraftfoder kan innebära livsfara för löshästen.

Säker hästhantering till hagen

Att leda hästar till och från hagen hör till ett av de mest riskfyllda momenten i hästhanteringen och många olyckor med hästar inträffar mellan hagen och stallet. Ofta beror det på bristfällig träning och avsaknaden av genomtänkta rutiner och regler om vad som gäller vid in och utsläpp på en anläggning.

Häst i grimma är det samma som grimma plus grimskaft. Låt absolut inte tummen eller handen ta grimskaftets plats, ett enkelt sätt att få ett finger mindre. När du leder med grimma är det säkraste sättet att låta ett kedjegrimskaft löpa under hästens käke. Vira aldrig grimskaftet runt handen, du kan fastna och bli släpande efter om hästen gör en oväntad manöver.

Använd alltid ledträns eller stigbett om du är tveksam på om du kan kontrollera hästen. Träna gärna på att leda din häst korrekt till och från hagen. Gå alltid vid hästens bog. Hästen ska kunna stanna lugnt, även på väg hem till stallet. De flesta unghästar tenderar att trängas - lär den av med det på en gång så slipper du bli trampad eller nedsprungen.

Vid hagen
Tänk på att grinden eller slanorna ska öppnas helt och sättas fast innan du för in hästen i hagen. Om flera hästar ska släppas samtidigt - tänk på säkerhetsavståndet - tre meter. För in alla hästar i hagen. Vänd dem mot staketet och släpp samtidigt handen om nosryggen på hästen. Lämna hagen lugnt och stilla - en klapp på hästens bak kan vara livsfarligt i det här läget! Ta helst in alla hästar från hagen vid samma tillfälle. Lämna aldrig en ensam häst kvar i hagen.

Mer om hästens beteende
Instinkter
Hästens sinnen
Kommunikation
Mer litteratur


Senast uppdaterad: 2016-01-25
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons