Hjärntrappa för ryttare

2018-05-31

Hjärnskakningar betraktas idag inom idrottsrörelsen som ett mycket stort problem. Ett uttryck för detta är de kongresser som har hållits med Olympiska kommittén, FEI, FIFA och Internationella Ishockeyförbundet som arrangörer. Med en korrekt handläggning och rehabilitering kommer idrottsutövaren att kunna återgå till full aktivitet på ett tryggt och säkert sätt. Med tydliga regler säkerställer vi att individen på ett säkert sätt kan återgå till sin sport samt ger tydliga ramar att följa för ledare och tränare.

Med gemensamma riktlinjer för handläggning av hjärnskakning inom ridsporten skapar vi förutsättningar för korrekt omhändertagande på basen av den kunskap vi besitter idag. Svenska Ridsportförbundet arbetar därför intensivt för att anpassa idrottens allmänna ”hjärntrappa” till ryttare som drabbats av hjärnskakning. Bland annat har Säkerhetsutskottet under våren 2018 genomfört en workshop kring hjärnskakning inom ridsporten med deltagande av en extern expert. Målet med ”hjärntrappan” är att återhämtningen efter en hjärnskakning ska ges tillräckligt med tid så ryttaren inte återvänder för tidigt till sporten. Den gamla synen på att ”komma upp i sadeln så fort som möjligt” är historia.

Det internationella ridsportförbundet, FEI, kommer i fortsättningen att rapportera till de nationella förbunden om en ryttare misstänks ha fått en hjärnskakning under internationell tävling. Rapporten går till Svenska Ridsportförbundets sportavdelning, som då upplyser ryttaren om ”hjärntrappan” och vikten av att följa läkarråden efter en hjärnskakning på vägen tillbaka till ridningen.

Sportavdelningen kan stänga av ryttare från tävlande internationellt under återhämtningsperioden.
- Det här är ett oerhört betydelsefullt arbete, säger Margaretha Rödén, läkare och ordförande i Svenska Ridsportförbundets fälttävlanskommitté.
- Vi måste säkerställa att dessa frågor tas upp i utbildning och fortbildning av tränare och ridlärare. Men också se till att aktiva får information.
Margaretha Rödén kommer just från ett tvådagarssymposium i ämnet idrott och hjärnskakningar.
- Flera idrottare var med och berättade om vad som hänt och hur de drabbats längre fram i livet.
Bland annat finns risk för  kronisk hjärninflammation och tidig demens.
- Vi måste också sprida information till sjukvårdspersonal på tävlingsplatserna samt till våra överdomare, slår hon fast.

Vad är en hjärnskakning?

En hjärnskakning är en hjärnskada som påverkar hjärnans normal funktion. Den orsakas av ett direkt eller indirekt våld mot huvudet som förs över till hjärnan. Hjärnan ”skakas om” inne i huvudet. Detta sätter igång en kaskad av oönskade händelser inne i hjärnan.

Hjärnskakning kan uppkomma med eller utan att man svimmat av och både genom ett direkt men även ett indirekt våld mot huvudet.

Att ta väl hand om sin hjärna efter en hjärnskakning är väldigt viktigt för att undvika framtida men eller sjukdomar som migrän, ständig huvudvärk, stresskänslighet mm.  Standardiserade undersökningar såsom röntgen, magnetkamera eller datortomografi är i typiska fall normala vid hjärnskakning.

Det är också viktigt att den skadade inte lämnas ensam de första timmarna och att den skadade får noggrann information om att söka sjukhus om besvären tilltar. En ryttare som ramlat av skall inte heller sätta sig i sin bil och köra hem ensam med hästen i transporten.

En hjärnskakning ger bl.a. en nedsatt balans, nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt koordination även om man själv inte märker så mycket av det. Detta ökar risken för ny avfallning och en ny hjärnskakning, om man inte väntar tills man är helt återställd. En ny hjärnskakning nära in på en tidigare ökar risken för kroniska besvär och hjärnskador avsevärt.

Rehabilitering efter en hjärnskakning

Hjärntrappan
- Att sätta sig på en häst direkt efter en hjärnskakning är mycket olämpligt. En ryttare som kanske har balanssvårigheter sätter sig på ett flyktdjur som kan tvärvända eller liknande. menar Margaretha.
Det är därför viktigt med en strukturerad rehabilitering så att hjärnan får en chans att återhämta sig samtidigt som idrottaren ges bästa möjliga förutsättningar att få återuppta sin sport. I många sporter har det därför utarbetats sk ”hjärntrappor”, dvs en stegvis ökad träning på hjärnans villkor. Detta håller säkerhetsutskottet just nu på att ta fram även för Svenska Ridsportförbundet, en hjärntrappa som skall gälla oavsett vilken gren som utövas. Redan idag finns liknande hjärntrappor tex i Canada, och även FEI har gett ut en mycket förenklad rekommendation.
En hjärntrappa handlar om att komma tillbaka till ridsporten i rätt takt.

I korthet handlar det om att steg för steg (med 24 timmars intervaller) återvända till sadeln. Om personen inte återhämtar sig i förväntad takt kan den få stanna längre tid på ett ”trappsteg”. Totalt innehåller en hjärntrappa 6 steg och innan man kliver upp ett steg på trappan ska steget innan kunna utföras utan några som helst symptom.

 Vilka redskap har Svenska Ridsportförbundet?

- Givetvis ska kunskapen om hjärnskakning och hjärntrappan in i utbildningarna, både för ridlärare, tränare, tävlingsarrangörer, ledare och funktionärer. menar Rödén.

Tävlingsreglementet kommer också att ändras. Redan idag har FEI fattat beslut om att alla ryttare med misstänkt hjärnskakning på internationella tävlingar skall rapporteras till respektive nationella förbund för uppföljning och hjälp med säker rehabilitering. Då är det naturligt att vi även inför liknande regler i det svenska tävlingsreglementet. Allas hjärnor är lika mycket värda oavsett var man tävlar eller rider. Därför kommer sjukvårdspersonal och överdomare stoppa ryttare med misstänkt hjärnskakning från vidare tävlande och informera om behovet av en hjärnvila och strukturerad rehabilitering, och med ett naturligt tävlingsförbud under den kommande veckan. En ändring som kan träda i kraft första januari 2019.

Riksidrottsförbundets hjärntrappa

Läs mer i läkartidningen

 FEI:s information

Mer från FEI till sjukvårdare

070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons