FOTO: Roland Thunholm

Ridhjälmar – förlängda övergångsbestämmelser

2016-11-22

Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente kräver att ryttare använder ”hjälm av godkänd typ”, dvs att hjälmen ska vara CE-märkt. Svenska Ridsportförbundet har vidare beslutat att hjälm ska bäras vid uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven, dvs vara godkänd med CE-märkning.

Här hittar du information angående nuvarande regler för ridhjälmar

I slutet av 2014 drogs den hittillsvarande standarden för test av ridhjälmar in efter beslut av EU-kommissionen. Svenska Ridsportförbundet införde då övergångsbestämmelser tills en ny standard utarbetats. Arbetet med att utarbeta en ny europeisk standard inför CE-märkning har dragit ut på tiden och har i juli 2016 ännu inte slutförts.

Mot denna bakgrund har Svenska Ridsportförbundet beslutat förlänga övergångsbestämmelserna med ett år. Följande gäller således;

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats före den 4 november 2014 och som typkontrollerats enligt äldre standard EN 1384, är godkända fram till och med 31 december 2017.
OBS! Detta är Svenska Ridsportförbundets övergångsregler i samråd med övriga nordiska ridsportförbund, inte Konsumentverkets krav. Ridsportförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge samarbetar nära i dessa frågor.

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats efter 4 november 2014 och som har genomgått ny typkontroll märkta VG1 01.040 (”VG1”). Det finns i dagsläget ingen bortre tidsgräns för de hjälmar som är godkända efter den 4 november 2014 enligt VG1 01.040. De är således godkända även efter 31 december 2017.
OBS! Märkningen VG1 är en rekommendation från EU-kommissionen och inte ett krav.

Här hittar du Konsumentverkets senaste information:
Hallå konsument

Här är mer information om säkerhet från KV

070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons