Stadgar

Föreningens stadgar vägleder och är ett stöd i föreningens verksamhet. Förutom att vägleda är stadgarnas uppgift att reglera föreningens arbete och funktioner. Se stadgarna som en skriftlig överenskommelse om föreningens spelregler.

Kapitel 9 tar sin utgångspunkt i Svenska Ridsportförbundets stadgemall och benar ut hur föreningens tre grundläggande funktioner regleras, dvs:

  1. Den beslutande funktionen (årsmötet)
  2. Den verkställande funktionen (styrelsen)
  3. Den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Senast uppdaterad: 2016-01-15
Idrotsslyftet 2018 jpg

Idrottslyftet

Utveckla din förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons