Du kan påverka ridsportens framtid

Förbundsstämman hålls vartannat år före maj månads utgång och är Svenska Ridsportförbundets Riksdag, det högsta beslutande organet, där Du genom Ditt distrikt eller Din förening har chansen att påverka ridsportens framtid.

Förbundsstämman består av ombud dels från distrikten och dels från föreningarna. Varje förening eller distrikt får företrädas av två personer som ombud. Ombuden skall ha en ombudsfullmakt från sin organisation.

Förbundsstämman har till stora delar ett givet upplägg. Vad som måste finnas med på dagordningen regleras i förbundets stadgar.

Ordföranden på stämman är den som håller ordning på torpet och ska inte förväxlas med förbundsstyrelsens ordförande, på stämman håller vanligtvis en särskilt inbjuden person i klubban.

Frågor och förslag som stämman ska ta upp kallas motioner och ska lämnas in i förväg, sista datum är den 1 december året före stämman hålls. Antalet motioner på förbundsstämman varierar över åren men brukar hamna på mellan 20-30 stycken.

Många lever i föreställningen att förbundet är och drivs genom ett kansli på Strömsholm eller möjligen distrikten. Men det är ju helt fel - förbundet är ridklubbarna och kommer de bara till stämman så har de massor att säga till om.


Senast uppdaterad: 2018-10-26
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons