ridlärare-strömsholm-600

Då och nu - följ med på en tidsresa

2017-03-20 19:40

I år hålls stämman på natursköna Strömsholm i Västmanland. Dagen efter förbundsstämman, 14 maj, bjuder Ridskolan på en resa - från dåtid till samtid, med perspektiv på framtiden.

Resa och övernattning

2017-03-12 16:02

Resa och eventuell övernattning ombesörjs av ombuden själva och på egen bekostnad.

Ny organisation efter stämman

2017-03-10 18:32

Svenska Ridsportförbundets organisation trimmas och får ett nytt utseende efter förbundsstämman i maj.  Fem sektioner blir tre igen, och två råd inrättas. Beslutet att förändra organisationen togs av förbundsstyrelsen i början på mars.

förbundsstämma 2011

Handlingar till förbundsstämman

2017-03-01 10:30

Handlingarna till förbundsstämman är skickade till föreningar och distrikt. För att spara på miljön har vi även till den här förbundsstämman valt att sända handlingarna på elektronisk väg.

förbundsstämma 2011

Motioner till Förbundsstämman 2017

2016-12-20 14:42

Totalt har 24 motioner kommit inför Svenska Ridsportförbundets stämma den 13 maj 2017.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Information från valberedningen

2016-11-30 10:49

Information från valberedningen publicerad på hemsidan, samt utskickad med Nyhetsbrev till föreningar och distrikt 2016-11-30.

Kallelse till förbundsstämma

2016-09-23 12:32

Föreningar och distrikt kallas till förbundsstämma i Svenska Ridsportförbundet. Stämman hålls lördagen den 13 maj 2017 på Strömsholm.

Annons