Handlingar 2017

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma 2017-05-13

Kallelse till förbundsstämman 2017

Anmälningsblankett

Ombudsfullmakt

Förslag till stadgeändringar

Bilaga förslag till stadgeändringar

Förteckning motioner och förbundsstyrelsens yttranden

Motioner och yttranden

Motion D1 - Dalarnas Ridsportförbund ang tävlingsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1

Motion D2 - Dalarnas Ridsportförbund ang basuppdragets finansiering inom svensk ridsport
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2

Motion D3 - Norrbottens Ridsportförbund ang resekostnadsutjämning
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D3

Motion D4 - Norrbotttens Ridsportförbund ang tillsättande av "Medlemsombudsman"
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4 och D9

Motion D5 - Norrbottens Ridsportförbund ang bildande av Etiskt råd inom SvRF
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D5

Motion D6 - Norrbottens Ridsportförbund ang ökad öppenhet och inkluderande
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6

Motion D7 - Norrbottens Ridsportförbund ang demokrati och förbundsstämman
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7, K18 och E21

Motion D8 - Skånes Ridsportförbund ang nedläggning av papperstidningen Häst och Ryttare
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8

Motion D9 - Skånes Ridsportförbund ang etiskt råd inom SvRF och en framtida idrottssupport i etiska frågor på RF

Motion D10 - Skånes Ridsportförbund ang stadgeändring ang distriktsanställdas yttranderätt på förbundsstämman
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10

Motion D11 - Smålands Ridsportförbund ang policy för enhetlighet gällande landslag
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D11

Motion D12 - Västerbottens Ridsportförbund ang ökad öppenhet och ökad transparens

Motion K13 - Blekinge Körsällskap, Kullasällskapet för Körning, Skånska Körsällskapet, Vinslövs Ryttarförening, Åsbo Ryttarförening och Åstorpsortens Ryttarförening ang TR i körning
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K13

Motion K14 - Föreningen Nyckelryttarna ang lagtävlingar på ponnynivå "äras den som äras bör"
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K14

Motion K15 - Föreningen Siggesta Ryttare ang ändring av Riksidrottsstyrelsens föreskrifter om LOK-stöd
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K15

Motion K16 - Skabersjö Ryttarförening ang SvRFs uppdrag och mandat kopplat till ponnyer och ungponnyer
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K16

Motion K17 - Nynäshamns Ridklubb ang arbetet mot sexuella trakasserier i våra föreningar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K17

Motion K18 - Solna Fätrittklubb ang stadgeändring för ökat klubbinflytande genom ökad rösttyngd vid förbundsstämman

Motion K19 - Wiebo Ridklubb ang rätt att ställa ut licenser för ridklubbar som arrangerar klubbtävlingar och ridskoleverksamhet
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K19

Motion E20 - Claes Hedenman ang att stämma vartannat år tredje helgen i november
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E20

Motion E21 - Claes Hedenman ang röstförfarande vid stämman

Motion E22 - Mariana Franzén ang ogiltigförklaring av ändring av SvRFs stadgar
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E22

Motion E23 - Hans-Erik Persson ang öppenhet och ökad transparens
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E23 och D12

Motion E24 - Lars Wedin ang effektivitet och kvalité vid bearbetning måste höjas, handläggningstid kortas
Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E24

(Motioner till Förbundsstämman 2017, inkomna till Svenska Ridsportförbundet senast den 1 december kl. 24.00.
Förbundsstyrelsens yttrande angående motionerna publiceras den 23 februari)

Förslag till årsavgift 2019 och 2020 

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter

Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

Förslag till föredragningslista och behandlingsordning

Förslag till Arbetsordning

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 

Verksamhetsberättelse 2016 - Ridsporten i ord och bild

Ridsporten i siffror - ekonomisk berättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015 - Ridsporten i ord och bild

Ridsporten i siffror - ekonomisk berättelse 2015


Senast uppdaterad: 2017-05-13
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons