Förbundsstämman kvar i maj

2017-05-13

Motion E20 avslogs av stämman. Därmed kommer förbundsstämman även fortsättningsvis att hållas vartannat år i maj.

Motion E20 - Claes Hedenman ang att stämma vartannat år tredje helgen i november

Yrkande
att stämman bör hållas vartannat år tredje helgen i november.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E20

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen

Beslut
Förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons