Förslag till valberedning

2017-04-11

Förslag till valberedning för Svenska Ridsportförbundet efter 2017.

Ledamöter i Svenska Ridsportförbundets valberedning har meddelat att de står till förfogande för omval vid förbundsstämman 2017.

Den som önskar nominera ledamot eller ordförande till valberedningen kan göra detta.
Nomineringar till valberedningen kan lämnas skriftligt till Svenska Ridsportförbundets Juridiska utskott.

Förslag ställs till:
Juridiska utskottet
att: Kicki Ronnerberg Bäckman
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons