Första voteringen på stämman 2017
FOTO: Jörgen Cardell

Första voteringen

2017-05-13

Nu har stämmodeltagarna gjort sin första votering.
Valberedningen fick nej till förslaget om ersättningarna till sektionerna.

Valberedningen föreslog att Svenska Ridsportförbundets styrelse arvoderas med fyra basbelopp, och att sektionerna, Centrala ungdomssektionen, Tävlingssektionen och Ridskole och Ubildningssektionen får tre basbelopp för sitt arbete.
Varje sektion fördelar basbeloppen inom sektionen.

Upplandsdistriktets ordförande Gudrun Orava och Kikki Girhagen, tidigare ledamot i Medlemssektionen, kom med ett annat förslag.
Fyra basbelopp till förbundets styrelse och sektionerna tilldelas två basbelopp.
Valberedningens förslag röstades ner.
Arvoderingen blir fyra basbelopp till styrelsen och två basbelopp till de tre sektionerna.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons