Handlingar till förbundsstämman

2017-04-26

Handlingarna till förbundsstämman är skickade till föreningar och distrikt. För att spara på miljön har vi även till den här förbundsstämman valt att sända handlingarna på elektronisk väg.

Varje förening och distrikt får en egen inloggning till handlingarna. De handlingar som finns på den speciella sidan är publicerade både som pdf och i skrivbart pdf-format.

Mailet med inloggningen skickas till den person föreningen angett som kontaktperson i IdrottOnline.

På förbundsstämman den 13 maj kommer ombuden att ha tillgång till handlingarna via samma länk och inloggning. Röstförfarandet på förbundsstämman sker elektroniskt via samma system.

Förbundsstämman äger rum på Strömsholm den 13 maj 2017.

Handlingarna innehåller kallelse, ombudsfullmakt och anmälningsblankett samt
förslag till föredragningslista, förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar, förteckning över motioner, motioner och förbundsstyrelsens yttrande, förbundsstyrelsens förslag till årsavgift samt länk Svenska Ridsportförbundets ekonomiska berättelse för 2016 och 2015.
I utskick 2 finns förslag till arbetsordning, förslag till föredragningslista och behandlinsordning samt verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2018 och 2019.

Valberedningens förslag är utskickat separat den 13 april.

Alla handlingar till Svenska Ridsportförbundets stämma finns också att tillgå på Svenska Ridsportförbundets hemsida, www.ridsport.se.

Förening som vill ha en utskrift av handlingarna sända per post kan höra av sig per mail till lotta.amnestal@ridsport.se

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons