Förtjänstmedaljörer och plakettmottgare, fr v främre raden vid stämman 2017. Lena Austrin Kull, Inger Hedberg, bakre raden fr v Kikki Girhagen, Agneta Aronsson, Gudrun Orava, Hasse Forssman.
FOTO: Jörgen Cardell

Hedersutmärkelser utdelade

2017-05-13

Under inledningen av förbundsstämman uppmärksammades sex personer med förbundstecken, för sina mångåriga insatser inom svensk ridsport.

FÖRTJÄNSTMEDALJ GULD
Hans Forssman
1937
Nominerad av Västergötlands Ridsportförbund.

Hans ”Hasse” Forssman är en eldsjäl som brinner för svensk ridsport i alla dess former Aktiv inom Ridfrämjandet på distriktsnivå där han också var förtroendevald och deltog vid förbundsstämmorna som ombud. Hasse var med och arbetade fram planen för RIK-0 under sin tid i Ridfrämjandet. Han gjorde en stor insats på Melleruds RK för ett antal år sedan då denna klubb råkade i stor finansiell kris. Då fanns Hasse där och stöttade med sin enorma kunskap, sitt engagemang och sina kontakter med beslutsfattare i kommunen.

 • Ledamot i Västergötlands RF 2001, samt ordförande 2003-2007
 • Ledamot i Västergötlands RF valberedning (nuvarande)
 • Ordförande i arrangöralliansen av Baldersnäs fälttävlan, samordnare och sammanhållare av dessa som arrangeras av de sex dalslandsklubbarna tillsammans.
 • Hedersledamot i Västergötlands RF
 • Värd för förbundsstämman i Borås 2007

Lena Austrin Kull 1947
Nominerad av Värmlands Ridsportförbund.

Lena Austrin är en riktig ”trotjänare” inom Värmländsk Ridsport. Sedan 1972 har hon haft olika ansvarfulla uppgifter i styrelserna för Värmlands Fältridklubb, Värmlands Hästavelsförening samt Christinehamns Ridklubb. Hon valde in i Värmlands Ridsportförbundsstyrelse 2002 och har med sina såväl djupa och breda kunskaper inom hästavel och ridsport varit en stor tillgång för distriktets utveckling.

 • Vice ordförande i Christinehamns Fältrittklubb 1972-1974. Var med och startade upp föreningen.
 • Var med och startade upp Wermlands Halvblodsförening, senare Wermlands Hästavelsförening, och satt där som sekreterare under mer 10 år. 1972-1982
 • Var med och startade upp Christinehamns Ridklubb, började som styrelseledamot men har genom åren innehaft alla roller som sekreterare, vice ordförande, ordförande och kassör 1974-2017. Under den största delen kassörsrollen fram tills idag. 2008 var Lena med och drev igenom flytten till den nya anläggningen i Gustavsvik.
 • Valdes 2002 in som ledamot i Värmlands Ridsportförbunds styrelse, fick några år senare kassörsrollen som hon har än idag.

Gudrun Orava 1961
Nominerad av Upplands Ridsportförbund

Gudrun har under många år med handlingskraft och organisationsförmåga satt Uppland på ridsportens karta. Hon har drivit viktiga frågor som berör både föreningsverksamhetens och sportens utveckling framåt.

 • Grenledare i fälttävlan i Upplands Ridsportförbund sedan tidigt 1990-tal
 • Tävlingsansvarig och ansvarig utgivare för klubbtidningen på UVFK flera år på 1980-talet
 • Ledamot samt från 2001 ordförande i Knivstaortens Ryttarklubb från 2000 – 2009
 • Ledamot i Upplands Ridsportförbund 2004-2012
 • Ordförande i Upplands Ridsportförbund från 2012

FÖRTJÄNSTMEDALJ SILVER
Inger Hedberg 1954
Nominerad av Upplands Ridsportförbund

Inger har gjort en stor ideell insats för Upplands sedan slutet av 1980-talet. Den kunskap och erfarenhet hon fick i Björklinge RF har hon förvaltat väl och använt i sin roll som ledamot i vår distriktsstyrelse. Inger är verkligen värd en medalj för sitt arbete.

 • Styrelseledamot i Björklinge Ryttarförening 1989-2008 (del av mandattiden vice ordf.) dressyransvarig.
 • Lagledare ponny div 3-elite under flera år
 • Aktiv som tävlingsarrangör och tillika tävlingsledare i BRF
 • From 2011 sitter i valberedningen för Uppsala dressyrsällskap
 • Ledamot och kassör i Upplands Ridsportförbund from 2005-
 • Ingått i Upplands Ridsportförbunds dressyrkommitté ett antal år

Kristina (Kikki) Girhagen 1972
Nominerad av Sollefteå Sportryttarförening

Kikki är en engagerad ledare som är värd sin vikt i guld. Hon får saker att utvecklas med såväl individen som gruppen i fokus och ser alltid till hästens bästa! Kikki är en förebild och bidrar alltid till utveckling och engagemang i såväl vår förening som i vårt förbund.

 • Ledamot i Mittsvenska RF 2000-2008
 • Ordförande i Mittsvenska RF 2008-2015
 • Ordförande i Medlemssektionen 2013-
 • Ledamot i SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2003-2011

PLAKETT
Agneta Aronsson
1952
Nominerad av Sikehamn Hästsportklubb.

Kom tidigt att bli en känd profil inom den internationella Para-dressyren bl.a. genom sina framgångar med blinda ryttare och kom att ingå i internationellt utbyte där utländska ryttare kom till Sverige för träning. De svenska lagen kom utöver ridningen att uppmärksammas för enhetlighet och en ordning som tjänat till förebild för många andra länder. Har under sin tid som landslagstränare medverkat till att marknadsföra Paradressyren i Sverige. Den entusiasm och engagemang som Agneta visat genom åren är väl värd ett förtjänsttecken.

 • Har varit tränare för Para-landslaget sedan 1984
 • Har därefter deltagit med lag i samtliga VM, EM och Nordiska mästerskap utom ett.
 • Har i egenskap av tränare och lagledare haft lag eller individuella ryttare i 6 Paralympiska Spel vilket innebär samtliga spel Paralympics där ridning förekommit. Detta har resulterat i fyra Paralympiska medaljer, senast två brons 2016.
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons