Ekonomi och verksamhet hänger ihop på alla nivåer inom förbundet. Med säkrade ekonomiska resurser kan ridsporten utvecklas och växa.
FOTO: Illustrationer: Jennie Arvenäs

Höjd avgift ger ridsporten växtkraft

2017-05-13

Det blev en spännande och lång diskussion när föreningarnas årsavgift till förbundet skulle fastställas på förbundsstämman.

Efter votering krävdes rösträkning och först därefter kunde fastställas att förbundsstyrelsens förslag fick flest röster. Det betyder att föreningarnas årsavgift till förbundet blir 100 kronor per medlem för 2019 och 112 kronor per medlem för 2020.

- Jag är glad över att ni tror på den verksamhetsplan som vi har lagt. Vi tackar för förtroendet. Nu kan vi fortsätta att utveckla verksamheten, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons