Information från valberedningen

2016-11-30

Information från valberedningen publicerad på hemsidan, samt utskickad med Nyhetsbrev till föreningar och distrikt 2016-11-30.

Till Svenska Ridsportförbundets distrikt och föreningar

Information från Valberedningen

Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar ska senast den 1 december 2016 våra distriktsförbund och föreningar beredas möjlighet att nominera kandidater till förbundsstämman den 13 maj 2017 på Strömsholm. Nomineringsblankett och beskrivning av förtroendevaldas uppdrag kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida.

Ungefär hälften av våra förtroendevalda är valda till 2019, medan mandattiden för övriga går ut 2017. Vi kan notera att de flesta vars mandatperiod går ut 2017 är villiga att åtaga sig ett nytt uppdrag i förbundet.

Nomineringar, på den angivna blanketten, skall vara Valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2017. Vi ser gärna att nomineringarna kommer oss tillhanda tidigare för att ge så goda möjligheter som möjligt för intervjuer och urval av kandidater. Vi bifogar en lista på vilka val som skall göras 2017.

Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.

Glöm inte att den som ni nominerar måste vara medlem i någon av Svenska Ridsportförbundets föreningar.

Den 16-17 februari samlas valberedningen för att se över de nomineringar som inkommit.

Valberedningens förslag till stämman skall enligt stadgarna skickas ut senast 1 månad innan stämman. Det är dock vår förhoppning att kunna delge distrikten och föreningarna vårt förslag dessförinnan.

Samtliga nomineringar skall sändas till:
Sture Hermansson 
brantevikab@gmail.com

Med vänlig hälsning    
Sture Hermansson
Ordförande i Valberedningen

 

Valberedningen består av följande ledamöter:

Sture Hermansson      brantevikab@gmail.com                   0705 932051
Ordförande

Jan Andersson            jan.gunnar.andersson@telia.com      0702 472677

Per Håkanson             per@heinge.se                                    0703 747155

Klara Gunnarsson      klara.gunnarsson1@gmail.com          0705 109290

Nathalie Malmberg    nathalie.malmberg@hotmail.com       0705 793283

Mikael Theoren          mikael.theoren@ridsport.se                0705 953500

Gunilla Wikman         gunilla.wikman@carrara.se                0707 638125

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons