Kallelse till förbundsstämma

2016-09-23

Föreningar och distrikt kallas till förbundsstämma i Svenska Ridsportförbundet. Stämman hålls lördagen den 13 maj 2017 på Strömsholm.

Datum: Lördagen den 13 maj 2017
Plats: Knytpunkten, Strömsholm

Prel. tidsprogram:
kl 09.00 Registreringen börjar
kl 10.00 Förbundsstämmoförhandlingarna börjar

Söndag 14 maj: Särskilt program, mer information kommer.

Sista dag att inkomma med motion till förbundsstämman 2017 är 1 december 2016.

Svenska Ridsportförbundets stadgar 23§
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från röstberättigad medlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess utlåtande.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons