Stämman bifaller Motion D1

2017-05-13

Dalarnas Ridsportförbund angående tävlingsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv.

Motion D1 

Yrkande:
Dalarnas Ridsportförbund föreslår stämman att besluta:
att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att belysa tävlingsverksamhetens betydelse för ridklubbarna ur ett helhetsperspektiv, samt ge förslag på hur utvecklingen mot en koncentration av tävlingar på några få större tävlingsanläggningar kan bemötas och hanteras.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1

Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsstämman bifaller motionen

Beslut:
Förbundsstämman beslutar att bifalla motionen.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons