Förbundsstämman hålls vartannat år, det här var 2011.

Motioner till Förbundsstämman 2017

2016-12-20

Totalt har 24 motioner kommit inför Svenska Ridsportförbundets stämma den 13 maj 2017.

Läs motionerna här
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons