De röda röstkorten vajade för tidningen Häst&Ryttare
FOTO: Jörgen Cardell

Rött kort betyder grönt ljus för Häst&Ryttare

2017-05-13

Förbundsstämman visade tydligt att tidningen Häst&Ryttare är en viktig kanal för att nå inte bara medlemmarna. Även om det begärdes votering i motion D8.

Så med stor majoritet voterade stämman att papperstidningen ska fortsätta att leva.
- Det är bra att ta med sig en papperstidning när du besöker din kommun för att visa vad ridsporten handlar om, sa upplandsdistriktets ordförande Gudrun Orava.

Skånedistriktet ville att papperstidningen skulle läggas ned och istället göras digital.
Men stämmodeltagarna valde förbundsstyrelsens förslag.

Motion D8 - Skånes Ridsportförbund ang nedläggning av papperstidningen Häst och Ryttare

Yrkande
- att papperstidningen Häst och Ryttare skrotas med omedelbar verkan
- att det tillsätts en arbetsgrupp som tar fram former för en framtida webbaserad medlemstidning som naturligtvis skall finnas tillgänglig på förbundets egen databas, Ridsportportalen.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons