Sista motionen behandlad

2017-05-13

Förbundsstämman bifaller förbundsstyrelsens förslag gällande stämmans sista motion: E24.

Motion E24 - Lars Wedin ang effektivitet och kvalité vid bearbetning måste höjas, handläggningstid kortas

Yrkande
att beslutsvägar förenklas samt att organisationen ska kunna hitta lösningar på medlemmars problem snabbare, i aktuella motioner borde lösning presenteras inom tidsram 6 månader.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E24

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att status beträffande bifallna motioner vid förbundsstämman ska kommuniceras ut till medlemsföreningar och distrikt inom sex månader från stämmans avhållande samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons