Full fart framåt för svensk ridsport.
FOTO: Mikael Sjöberg

Stämma med framtidstro

2017-05-13

Förbundsstämman på Strömsholm andades handlingskraft och framtidstro. Flera heta frågor stod på agendan när över 200 ombud samlades för att besluta om ridsportens framtid.

- Alla distrikt är representerade och vi har föreningar här från alla distrikt utom ett, kunde Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster konstatera.
- Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Det är jätteviktigt att ni är här idag och jag är jätteglad över att ni är det, fortsatte Brömster.

En av frågorna som väckte starkt engagemang var den om en trygg ridsport, fri från kränkningar och trakasserier.
- Det är oerhört viktigt att vi diskuterar detta och belyser de etiska frågorna, menade Ulf Brömster, som tillsammans med förbundsstyrelsen fick klartecken från stämman att fortsätta det trygghetsarbete som initierats och pågår inom förbundet.
Läs motionerna och förbundsstämmans beslut HÄR

En annan viktig framtidsfråga var den om föreningarnas årsavgift till förbundet. Även här gick stämman på förbundsstyrelsens förslag.
Jag är glad över att ni tror på den verksamhetsplan som vi har lagt. Vi tackar för förtroendet. Nu kan vi fortsätta att utveckla verksamheten, sa Ulf Brömster.

Medlemstidningen Häst&Ryttare fick fortsatt förtroende. Skånes Ridsportförbunds förslag att lägga ned papperstidningen röstades ned av stämman.

Motionerna D1, gällande att belysa tävlingsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv, samt D2 angående basuppdragets finansiering inom svensk ridsport,  från Dalarnas Ridsportförbund bifölls båda av stämman. 

Ulf Brömster omvaldes som ordförande för åren 2017-2019. Gunilla Fredriksson är ny ledamot i förbundsstyrelsen. 
Se hela styrelseuppställningen HÄR

Efter tidigare beslut minskas Svenska Ridsportförbundets organisation från och med stämman från fem sektioner till tre. Nya ledamöter har tillsatts i Tävlingssektionen och Ridskole- och Utbildningssektionen.

Centrala Ungdomssektionen valde nya ledamöter på sitt Riksungdomsmöte i Göteborg förra helgen.

HÄR hittar du alla motioner, beslut och nyheter från förbundsstämman 2017

- Det känns bra efter stämman att vi fick förtroende för vårt arbete. Vi  fick bekräftat att vår verksamhetsplan är rätt och vi fick mandat att genomföra den, kommenterade Ulf Brömster på lördagskvällen.
- Men det ställer också krav på fortsatt gott arbete och att vi ska leva upp till förväntningarna som ställs på oss.

Kolla också in stämman i sociala medier under hashtaggen #svrfstämma2017

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons