Stämman avslår Motion D3

2017-05-13

Norrbottens Ridsportförbund angående resekostnadsutjämning.

Motion D3

Yrkande
att stämman fattar ett principbeslut som innebär att resekostnadsutjämning skall används vid samtliga av förbundet arrangerade konferenser/utbildningar/träffar oavsett vilken sektion eller kommitté som är praktisk arrangör.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D3

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen

Beslut
Förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons