Stämman bifaller stadgeändringarna

2017-05-13

Inför förbundsstämman 2017 hade förbundsstyrelsen lagt fram ett förslag avseende ändringar av Svenska Ridsportförbundets stadgar.

Förslag till stadgeändringar

Bilaga förslag till stadgeändringar

Förbundsstämman beslutade att bifalla stadgeändringarna.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons