Per Bergström från Öveds Jakt och Fältrittklubb blev känslosam i talarstolen.
FOTO: Jörgen Cardell

Känslosamt när etiska frågor diskuterades

2017-05-13

Förbundsstämman visade starka känslor när motionerna D4, D5, D9 och K17 om trygg ridsport avhandlades.

Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster redogjorde för det trygghetsarbete som initierats och pågår inom förbundet.
Stämmodeltagarna applåderade spontant när Brömster drog upp riktlinjerna för arbetet.
- Arbetet är redan sjösatt. Processen är igång, sa han.
Ridsporten kommer också att stödja Gymnastikförbundets motion till Riksidrottsmötet.

Skånedistriktets Lena Malmqvist gick upp i talarstolen och kommenterade:
- Jag vill framföra ett tack från alla ungdomar. De som slipper bli utsatta. Att det som hänt inte händer igen.

Elin Gustafsson från Centrala Ungdomssektionens styrelse berättade om det arbete som görs genom projektet Trygga Idrottare och Trygg i stallet:
- Vi arbetar för att stallet ska vara en trygg mötesplats där alla är välkomna. Det är också viktigt att Svenska Ridsportförbundet tar en aktiv roll på Riksidrottsmötet nästa helg när dessa frågor diskuteras. Vi vill bidra med ett aktivt stöd inom hela idrotten.

Marianne Wallin från Åseda Ridklubb ville ha svar på i vilka utbildningar och hur Svenska Ridsportförbundet arbetar för att förebygga övergrepp och trakasserier.
- Det här är bara början på arbetet och hur ska informationen gå ut till föreningar och distrikt?

Per Bergström från Öveds Jakt och Fältrittklubb var mycket rörd.
- Det får aldrig hända igen. Det är viktigt att ta tag i frågorna, sa han med en röst som inte riktigt bar.

Så biföll stämman förbundsstyrelsen förslag. Följt av spontana applåder.

Läs motioner, förslag, beslut m.m. här nedan:

Motion D4 - Norrbottens Ridsportförbund ang tillsättande av "Medlemsombudsman"
Yrkande
att förbundsstyrelsen tillsätter en "medlemsombudsman" med i motionen beskrivna uppdrag.

Motion D9 - Skånes Ridsportförbund ang etiskt råd inom SvRF och en framtida idrottssupport i etiska frågor på RF
Yrkande
att stämman beslutar tillsätta ett Etiskt Råd som har som uppdrag att löpande bevaka verksamheten, höra och vid behov varna ledare inom förbundet. Det etiska rådet ska också ha mandat att återkalla uppdrag och licenser tillfälligt eller tillsvidare för de som inte följer förbundets värdegrunder.
att Svenska Ridsportförbundet motionerar till Riksidrottsförbundets stämma 2019 om att upprätta en experttjänstemannastab på RFs kansli, med uppdrag att kunna råda och hjälpa hela idrottsrörelsen med etiska frågor och problemställningar.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4 och D9

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda och analysera förbundets värdegrundsarbete, organisation, regelverk och regeltillämpning med avsikt att samordna och stärka förbundets möjligheter att agera i etiska frågor.
I utredningsarbetet ska RF-stämmans beslut 2017 beaktas.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion D5 - Norrbottens Ridsportförbund ang bildande av Etiskt råd inom SvRF
Yrkanden
att ett etiskt råd bildas (kanske kopplat till Djurskyddskommitteen?) som får till uppdrag att så objektivt som möjligt skärskåda vad och hur vi gör saker inom förbundet, allt ifrån ridlärare/tränarutbildning, hästhållning, ridskole-och tävlingsverksamhet m m. Inte minst fundera över och undersöka hur såväl egna medlemmar som allmänhet och övriga uppfattar det vi gör. Kommitteen skulle sedan ge råd/åsikter kring åtgärder/ strategier för att förbättra de olika områdena just med fokus på hästens välfärd.

att detta etiska råd även skall fungera som en kommunikatör/påverkare som ansvarar för att driva på en förändrad syn på den egna organisationen ur ett omvärldsperspektiv. Påverkare måste ibland kunna formulera obehagliga sanningar, för att organisationen ska ha en så realistisk syn på sig själv och hur man uppfattas av omvärlden, och utifrån detta kunna fatta kloka beslut. För att uppnå detta behöver vi ett etiskt råd som inte bara består av människor som redan är inne i verksamheten (och i och med det oftast tyvärr har en hel del förutfattade meningar) utan bör bestå av en mix av människor från olika områden (veterinärer, forskare, hästföretagare, allmänhet/gräsrotsnivå, ridlärare/tränare). Kompetenser som t.ex anatomi/fysiologi, rörelsemekanik är också viktigt. Viktigt är att de som ingår i rådet är så objektiva och oberoende som möjligt med stark integritet och folklig förankring.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D5

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion K17 - Nynäshamns Ridklubb ang arbetet mot sexuella trakasserier i våra föreningar
Yrkande
att en för för ridsportförbundets policy i detta ämne bör med stor skyndsamhet tas fram samt att man inför en "certifiering" för de föreningar som gör detta. T ex kan det vara en punkt i det besöksprotokoll som finns för kvalitetsmärkning av ridskolorna.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K17

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad som anförs i styrelsen yttrande
Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons