Bifallna motioner - arbete pågår

2017-11-15

Enligt beslut på förbundsstämman i maj 2017 ska en redovisning av hur arbetet med bifallna motioner framskrider presenteras sex månader efter stämman.

Arbetet med alla uppdrag som stämman gav förbundsstyrelsen pågår eller är avslutade.

Du hittar en redovisning i DET HÄR dokumentet.

Ladda ner mer information

  1. Status på stämmobeslut 2017 publicerat
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons