FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Handlingar till förbundsstämman

18 stadgeenligt godkända motioner har inkommit till Förbundsstämman 2013. Sista dag för att skicka in motioner var 1 december 2012. Den 1 mars skickades handlingarna ut via post till föreningar och distrikt.

Kallelse med anmälningsblankett, ombudsfullmakt, karta samt inbjudan till seminarium den 19 maj finns här.

Samtliga handlingar är publicerade som pdf-dokument 

Förslag till föredragningslista och behandlingsordning

Förslag till arbetsordning

Praktisk information

Förslag till Svenska Ridsportförbundets valberedning

Förbundsstyrelsens förslag:

Förslag till stadgeändring
   - Bilaga stadgeändring   

Förslag till ridsportens framtida organisation och finansiering  

Förbundsstyrelsens förslag till Ridsportens framtida organisation och finansiering (förkortad) - Information

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Förslag till årsavgift  

Valberedningens förslag:

Valberedningens förslag till ledamöter i Svenska Ridsportförbundets styrelse och sektioner

Valberedningens presentation av föreslagna ledamöter

Valberedningens förslag till stämman angående kostnadsersättning till förtroendevalda (pdf)

Valberedningens förslag 2 (2013-05-14)

Motioner med yttranden:

D1 Dalarnas Ridsportförbund - Angående målet "Fler medlemmar"

K11 Djursholms Ridklubb - Medlemsavgift

K14 Vällingby Ridsällskap - Medlemsavgift och medlemsnytta

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1, K11 och K 14

 

D2 Skånes Ridsportförbund - Tävlingsbidrag till distrikten

D3 Stockholms Läns Ridsportförbund - Fördelningen av intäkter för tävlingslicenser

D5 Värmlands Ridsportförbund - Tävlingsbidrag till distrikten

D10 Östergötlands Ridsportförbund - Tävlingsbidrag till distrikten

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2, D3, D5 och D10

 

D4 Upplands Ridsportförbund - Angående förslaget att centralisera distriktens tjänstemannaorganisation

K12 Götene Ryttarklubb - Arbetsgivarroll och -ansvar för anställda i distriktet

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4 och K12

 

D6 Västergötlands Ridsportförbund - Nya distriktsstadgar samt inkluderad arbetsordning för Distriktsungdomssektionen

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6

D7 Västergötlands Ridsportförbund - Kollektiv olycksfallsförsäkring för alla medlemmar

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7

D8 Västergötlands Ridsportförbund - Medlemskrav i IdrottOnline

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8

D9 Västergötlands Ridsportförbund - Grenledarträffar i alla discipliner

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D9

 

K13 Lyngåkra Ryttarsällskap - Uppklassning från lokal dressyrtävling

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K13

K15 Årsta-Runstens Sportryttare - Ändring av SvRF:s stadgar och tävlingsreglemente

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K15

 

E16 Helena Colling - Triangelmärkta hästar och förändring av TR

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E16

E17 Sture Larsson-Elin Lindgren Östlund - Att tillsätta en organisationsutredning och till utredningen knyta ett utredningsråd

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E17

E18 Markuu Söderberg - Ändring av TR I mom 131.1.2 angående ordinarie anmälningstid

   - Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E18

D= Distrikt   K=Klubb   E=Enskild


Senast uppdaterad: 2013-05-14
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons