Handlingar till förbundsstämman 2015

  
Handlingar till Svenska Ridsportförbundets stämma 23 maj 2015.
30 stadgeenligt godkända motioner har inkommit.
Sista dag för att skicka in motioner var 1 december 2014.

Samtliga handlingar publiceras i pdf-format

Inför stämman

Kallelse

Anmälningsblankett

Ombudsfullmakt

Praktisk information om förbundsstämman 23 maj

Praktisk information angående middag 23 maj

Inbjudan och praktisk information om inspirationsdagen 24 maj INSTÄLLD

Anmälan till middag 23 maj

Förslag till föredragningslista och behandlingsordning

Förslag till arbetsordning

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Svenska Ridsportförbundet 2014

Ekonomisk berättelse för Svenska Ridsportförbundet 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Ridsportförbundet 2013

Ekonomisk berättelse för Svenska Ridpsortförbundet 2013

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsens förslag till ändring av SvRFs stadgar 2015

Förbundsstyrelsens förslag till årsavgift

 

Förslag och motioner

Förslag från Västergötlands Ridsportförbund ang stadgeändring datum för förbundsstämman  (Jfr  SvRFs stadgar 1 kap 10 §),

Förbundsstyrelsens yttrande över Västergötlands Ridsportförbunds förslag

Förteckning inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttranden

Motion D1 - Dalarnas Ridsportförbund ang stadgeändring avseende begränsning av klubbars rätt att välja ombud
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D1

Motion D2 - Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund ang arvodering till FS ordförande och övriga styrelseledamöter
Motion D3 - Skånes Ridsportförbund ang storlek på arvodet till ordförandeposten i förbundsstyrelsen
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2 och D3

Motion D4 - Skånes Ridsportförbund ang fördelning av utvecklingsmedel internt inom organisationen
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D4

Motion D5 - Skånes Ridsportförbund ang centrala kansliets geografiska placering
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D5

Motion D6 - Västmanlands Ridsportförbund ang domarnämnd
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6

Motion D7 - Västmanlands Ridsportförbund ang TR I Mom 150.1.2 Rätt att ställa ut licens
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7

Motion D8 - Västergötlands Ridsportförbund ang förtydligande av ridskolan och ridskolans roll
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D8

Motion D9 - Västergötlands Ridsportförbund ang återinförandet av begreppet stallklubb
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D9

Motion D10 - Upplands Ridsportförbund ang att förkunskapskrav på överdomare i dressyr bör ändras
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10

Motion D11 - Upplands Ridsportförbund ang ändring i SvRFs stadgar angående distriktens arbetstagares närvaro- och yttranderätt
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D11

Motion K12 - Hudiksvalls Rid- och Körklubb ang att kollektiva olycksfallsförsäkringen ska vara frivillig
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K12

Motion K13 - Lurbo Ridklubb ang bristen på dressyrtävlingar i Östra Svealand
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K13

Motion K14 - Osbyortens Ryttarförening ang Premier för olika ålderskategorier i tävlingsklasser
Motion E22 - Björn Häggström ang beslutsmandat gällande premier för juniorer
Motion E30 - Kent Wassermang ang beslutsmandat gällande premier för juniorer
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K14, E22 samt E30

Motion K15 - Salaortens Ryttarförening ang dispens för mätintyg för ponny i sportkörning
Motion K16 - Skånska Körsällskapet, Kullasällskapet för körning, Åsbo Ryttarförening och Åstorpsortens Ryttaförening ang dispens för mätintyg ponny i körning
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K15 och K16

Motion K17 - Stöcke Ponnyförening ang egen ponnykommitté i SvRF
Motion E21 - Björn Häggström ang införandet av separat kommitté för att tillvarata, stödja och utveckla ponnysporten
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K17 och E21

Motion E18 - Eva Elfverman Wedin ang tydliga ponnyregler och hög kvalité vid ponnymätning i Sverige
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E18

Motion E19 - Björn Häggström ang val av nyckelpersoner i kommittéerna
Motion E29 - Kent Wasserman ang val på stämman av nyckelpersoner i kommittéerna
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E19 och E29

Motion E20 - Björn Häggström ang sektioners, kommittéers och övriga gruppers sätt att offentligt redovisa sina aktiviteter
Motion E27 - Kent Wasserman ang sektioners, kommittéers och övriga gruppers skyldighet att offentligt redovisa aktiviteter
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E20 och E27

Motion E23 - Eva Lindström ang Gröna kortet för special olympics tävlande
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E23

Motion E24 - Hans-Erik Persson ang att utarbeta en strategi för körningens framtid och utveckling
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E24

Motion E25 - Hans-Erik Persson ang öppenhet och transparens
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E25

Motion E26 - Ann-Charlotte Torwaldsson ang att överdomarna bör fördelas från distriktet
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E26

Motion E28 - Kent Wasserman ang införande av separat sektion för att tillvarata, stödja och utveckla ponnysporten
- Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E28

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag ordförande och ledamöter i styrelse och sektioner

Valberedningens presentation av föreslagna personer till ordförande och ledamöter i styrelse och sektioner

Nominerade till ledamöter i valberedningen 2015


Senast uppdaterad: 2016-09-23

Ladda ner mer information

  1. Handlingar2015_Uppdaterad6maj
Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons