Motioner till stämman 2019

2018-12-05 19:39

18 motioner har inkommit till förbundsstämman 2019. Här finns de publicerade och kommer att kompletteras med förbundsstyrelsens yttranden.

Valberedningen2018FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Information från valberedningen

2018-12-01 08:00

Information från valberedningen publicerad på hemsidan, samt utskickad med Nyhetsbrev till föreningar och distrikt 2018-11-30.

Kallelse till förbundsstämma

2018-10-28 14:30

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma i Sundsvall.

Valberedningen2018

Information från valberedningen

2018-10-26 12:30

Vi i valberedningen har deltagit på Ridsportforum i Göteborg 19-21 oktober för att intervjua ledamöter i Förbundsstyrelsen (FS), Tävlingssektionen (TS) och Ridskole- och Utbildningssektionen (RUS).

Annons