Gemensam Olycksfallsförsäkring

Svenska Ridsportförbundet - Gemensam olycksfallsförsäkring

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma i maj 2013 tog beslutet att Svenska Ridsportförbundet ska upphandla och ha en gemensam olycksfallsförsäkring.

Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap.

Tänk på att informationen ovan avser olycksfallsförsäkring för medlemmarna i föreningen. Andra försäkringar som Besöks- och publikförsäkring, Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm ska inte sägas upp.

Priset för den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen är 45 kr per medlem och år, från 1 januari 2015.

Ni anmäler som vanligt medlemsantalet till Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet fakturerar kostnaden för försäkringen på samma faktura som medlemsavgiften. 

Information om hur man anmäler skada  finns HÄR.

Något försäkringsbrev kommer inte att skickas ut till föreningarna eftersom det här är en Kollektiv olycksfallsförsäkring, och försäkringsbrevet därför går enbart till Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringsbesked, Villkor för olycksfallsförsäkringen, Tilläggsvillkor och Kontaktuppgifter finns HÄR - Läs mer

Provins Insurance AB är förbundets försäkringsförmedlare och Länsförsäkringar är försäkringsgivare.

Frågor
Har du frågor avseende Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring kontaktar du förmedlare Gunnar Ageskär hos Provins Insurance AB.
Tfn 063-55 65 00    
E-post ridsport@provinsinsurance.se
Hemsida www.provinsinsurance.se

Sammanfattning av försäkringsskyddet
Försäkringsskyddet innebär att alla medlemmar i föreningen omfattas av en olycksfallsförsäkring från och med 1 januari 2015. Försäkringens Invaliditetsbelopp utbetalas vid olycksfall som leder till bestående besvär. Om skadan är allvarlig kan även ekonomisk invaliditet utbetalas.

Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning och träning med häst. Försäkringsskyddet gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Utöver invaliditet gäller försäkringen för kostnader som uppstår i samband med läkarbesök och behandling av tandläkare som kan härledas till olycksfallet. Försäkringen täcker kostnader kopplade till skadan fem år efter skadetillfället.
Om olycksfallet kräver läkarvård eller tandläkarvård gäller försäkringen för trasiga kläder, glasögon och skyddsutrustning. 

Premie för försäkringsskyddet är 45 kr per medlem och år.


Övergång till medlemsförsäkring
Då föreningarna har olika datum för förnyelser av befintligt försäkringsskydd har 2014 varit ett övergångsår för dem som velat teckna den gemensamma olycksfallsförsäkringen redan i år. Den gemensamma lösningen gäller fullt ut från 1 januari 2015.

Frågor/kontakt
För frågor kring försäkringslösningen hänvisar vi till vår försäkringsförmedlare Gunnar Ageskär hos Provins Insurance AB, www.provinsinsurance.se. Gunnar Ageskär når ni på telefon
063-55 65 00. Frågor kan även skickas till ridsport@provinsinsurance.se


Senast uppdaterad: 2016-05-12

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons