Verksamheten vid vår ridskolor varierar stort och det digitala besöksprotokollet är en möjlighet att kartlägga framtidens behov.
FOTO: Roland Thunholm

Bred IT-satsning gynnar ridsporten

2015-04-22

Utvecklingen inom svensk ridsport går framåt med stormsteg. Det gäller såväl breddverksamheten i föreningarna som den centrala verksamheten. För att möta behoven satsar Svenska Ridsportförbundet på att ta fram IT-stöd som ska förenkla arbetet på alla nivåer.

Den IT-strategi som togs fram under 2014 är fastställd och fungerar som utgångspunkt för det fortsatta IT-arbetet inom Svenska Ridsportförbundet.

Ridsportportalen lanserades i februari. I dagsläget har 47 föreningar aktiverat sina konton och fler är på gång. Ridsportportalen är ett medlemsadministrationssystem som utvecklas utifrån föreningarnas behov. Funktionaliteten granskas kontinuerligt och det finns idag ett 40-tal utvecklingsönskemål som kommer att granskas och prioriteras.

Det digitala besöksprotokollet använder databasen i Ridsportalen. Det förenklar hanteringen för distriktens besöksansvariga och tack vare databasfunktioner finns möjlighet att ta fram statistik som när samtliga protokoll finns inne kommer att kunna ge värdefull information om verksamheten.

En organisation för att fånga uppbehovet och förankra utvecklingsarbetet finns i form av ett IT-råd, med representanter från sektioner, distrikt och kansli. Rådet fungerar som en referensgrupp som regelbundet har avstämningar via telefon- och webbmöten.

Medlemssektionen genomför en behovsanalys angående administrativt stöd till föreningar och distrikt. Analysen fungerar som vägledning inom det fortsatta arbetet med IT-utveckling.

En översikt av TDB-utvecklingen finns framtagen och utvecklingsmöten med Equipe sker kontinuerligt. Utvecklingsprocessen av TDB och Ridsportportalen görs på liknande sätt och under 2015 sker en kartläggning av integrationsmöjligheter mellan systemen.

Kansliet genomförde i början av året ett byte till ny telefoniplattform. Det har fungerat bra och kansliets anställda upplever färre avbrott och kan nu dessutom svara i antingen mobilen eller dator. Kansliet har introducerats i Office 365 som är den kontorslösning som även Riksidrottsförbundet använder. En central IT-helpdesk med fjärrsupport har införts på prov under 6 månader. Ett förslag med liknande upplägg för distrikten kommer att tas fram.

En ny sida IT-sida på ridsport.se har lanserats där det kontinuerligt kommer att publiceras nyheter och information gällande IT-frågor inom Svenska Ridsportförbundet, såväl utvecklingen som helhet som specifika projekt som till exempel Ridsportportalen.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons