Heby Ryttarförening arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten och öka engagemanget i föreningen.
FOTO: Hansaa Fotograf

Heby RF tar sats mot framtiden

2015-04-23

Heby Ryttarförening har påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla föreningen och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Med ett helhetsgrepp på strategi, organisation och administration finns en optimistisk tilltro på framtiden.

Ryttarföreningen har funnits länge och har en väl inarbetad verksamhet, med 128 ridande per vecka på ridskolan och tävlingsverksamhet i både hoppning och dressyr.

För två år sedan såg det dystert ut för Heby Ryttarförening. Ekonomin var i botten och för att rädda föreningen togs det drastiska beslutet att avveckla dåvarande ridskolechefen. Efter flera kraftfulla åtgärder vändes trenden och idag är ekonomin god och kön till ridlektionerna växer.

- Det var ett stålbad men vi har visat att det går att vända en negativ trend, säger Cissi Holm, revisor i föreningen.

Efter att ha kommit på fötter med ekonomin blev det allt tydligare att det också behövdes ett nytänkande kring struktur, organisation och strategi för verksamheten.

Som ett första steg introducerades den helt nya Ridsportportalen, som Svenska Ridsportförbundet erbjuder till alla medlemsföreningar. Information gick ut till medlemmarna via mail, hemsida och anslag på anläggningen.

Portalen_300Enkel dokumenthatering i Ridsportportalen.

Styrelsen för Heby tog beslutet att ställa upp som pilotförening och arbetet med att uppdatera och komplettera medlemsregistret satte fart. Vid årsmötet valdes en till stora delar ny styrelse som kort därefter introducerades i hur de kan använda Ridsportportalen. Enligt styrelseledamöterna själva är de ”normalanvändare” av datorer, utan några avancerade kunskaper.

- Ridsportportalen är enkel att använda även för den som inte är någon ”tekniknörd”, konstaterar Joachim Emilsson, suppleant i styrelsen.

Dokument som dagordning, protokoll och verksamhetsberättelse finns i biblioteket, med olika behörigheter beroende på vem som ska kunna ta del av informationen. Medlemmarna i föreningen kan uppdatera sina egna uppgifter, vilket spar arbete och tid i administrationen. Fler funktioner, som avgiftshantering, kommer att tas i bruk inom en snar framtid.

- Det är inte bara ett verktyg utan ger också möjlighet att förenkla rutinerna omkring administrationen, säger Susanne Krispinsson, ledamot i styrelsen.

VårRidklubb_250Utveckla föreningen med Vår Ridklubb.
 

Ett arbete för att stärka föreningsstrukturen och tydliggöra målen påbörjades för något år sedan. Styrelsen såg behovet av att staka ut en ny riktning för styrelsearbetet och skapa ökat engagemang bland medlemmarna. Det nya materialet Vår Ridklubb passade bra för att på ett konkret sätt komma igång.

- Med ett större engagemang blir det fler som hjälper till och bättre kontinuitet i verksamheten, säger Susanne Holmberg, som valdes till ny ordförande vid senaste årsmötet.

Vår Ridklubb är ett enkelt och lättillgängligt sätt att utveckla föreningsarbetet. Här finns verktyg för att ta fram strategier och handlingsplaner och en överskådlig bild av det material som finns inom Svenska Ridsportförbundet idag. Materialet är uppdelat i olika kapitel. Varje förening kan plocka den eller de delar som är mest angelägna och gå igenom dem i valfri ordning.

- Det är ett långsiktigt arbete och vi kommer att jobba successivt med struktur, tydlighet och mål för att få alla delar på plats, säger Susanne Holmberg.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons