Genom förenklad administration kan föreningen lägga mer resurser på det som är viktigast; hästar, ridning och aktiviteter.
FOTO: Mikael Sjöberg

Efterfrågat IT-stöd under utveckling

2015-12-09

Ridsportportalen är en del av Svenska Ridsportförbundets satsning på IT-stöd, för att bidra till utveckling av breddverksamhet, sportsliga framgångar och god hästhållning. Genom förenklad administration spar föreningen tid och resurser, som kan användas för att skapa en ännu bättre verksamhet som i sin tur lockar fler medlemmar.

Föreningarna har länge efterfrågat ett verksamhetsstöd och i utvecklingen av Ridsportportalen har såväl distrikten som ett antal utvalda föreningar varit delaktiga och fått lyfta vilket stöd de behöver i sin verksamhet. Redan i Organisationsutredningen för fyra år sedan identifierades ett behov av gemensamt IT-system och olika inriktningar har prövats.

- När jag klev in i processen ställde vi många tuffa frågor till oss själva internt, till distrikt och till föreningar, säger Bill Smith, IT-ansvarig på Svenska Ridsportförbundet, som anställdes för ett par år sedan som ett led i att utöka IT-kompetensen på kansliet.
- Genom rätt dialog kunde vi rama in vad Ridsportportalen först och främst ska leverera, menar han.

Ridsportportalen är tänkt att i första hand bli ett verksamhetssystem för föreningarna. Den ska förenkla administrationen och fungera som stöd för allt från föreningsanslutning till medlemsadministration, planering av lektionsverksamhet och ansökan om bidrag. Ridsportportalen gör det möjligt att i framtiden samordna med andra IT-lösningar, som till exempel IdrottOnline, TDB, olika webblösningar och appar.

Det digitala besöksprotokollet underlättar administration av distriktens besöksverksamhet. 

De samlade uppgifterna om föreningarnas verksamhet kommer att ge ett värdefullt underlag för framtida utveckling och verksamhetsstöd inom Svenska Ridsportförbundet.

Vissa funktioner för enskilda medlemmar finns och är lite av ett incitament att vara med i systemet för att få information och framförallt hålla sin egen kontaktinformation uppdaterad. Detta säkerställer att medlemstidningen Häst & Ryttare kommer till rätt adress. Medlemmarna kan även kommunicera med sina klubbkompisar men syftet är inte att skapa en ny social plattform.

- I framtiden kan det bli anpassningar av vissa funktioner för medlemmar, som till exempel profilsida för tränare, säger Bill Smith.
- Det går att genomföra eftersom systemet är anpassningsbart och vi har mycket bättre förankring och dialog med föreningar och distrikt nu.

Ridsportens IT-råd, som består av representanter för sektioner, distrikt och det centrala kansliet fungerar fortlöpande som rådgivande organ. I mitten av december har IT-rådet ett möte och sedan kommer en uppdaterad projektplan att presenteras för förbundsstyrelsen inför deras möte i januari. Följ vad som händer här på hemsidan.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons