På väg framåt i det digitala samhället - Svenska Ridsportförbundet

FOTO: Alejandro Escamilla, Unsplash

På väg framåt i det digitala samhället

2017-11-13

Svenska Ridsportförbundet tar nya tag i digitaliseringsarbetet.

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att säkerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala området. Utvecklingen går snabbt och det gäller att på bästa sätt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

För att öka medlemsnyttan och säkerställa att Svenska Ridsportförbundet på mest effektiva sätt tar tillvara på de digitala lösningar som finns, ska en fördjupad kartläggning och behovsanalys göras under vintern.

Efter förbundsstämman har förbundsstyrelsen inlett tillsättning av ett digitaliseringsråd, och tillsammans med rådet ska en plan och organisation tas fram för hur det fortsatta arbetet med digitalisering ska bedrivas för att tillmötesgå organisationens behov.
Med rätt användande av digital teknik ska vi bli ett förbund som på alla nivåer ligger i framkant.

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att avsluta samarbetet med leverantören av Ridsportportalen, men att det arbete som är nedlagt på portalen under åren, och de rättigheter och möjligheter som Ridsportförbundet har ska tas tillvara. Portalens del i den framtida digitaliseringen kommer att klarläggas inom ramen för fortsatt arbete.

Den behovsbild för digitalisering som togs fram för arbetet med Ridsportportalen kommer att nu ses över.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons