Flyinge AB söker Studierektor

2017-05-19

Flyinge AB söker Studierektor/Utbildningsledare.

På Flyinge finns Hippologigymnasiet, en särskild variant på Naturvetenskapliga programmet med ridning, körning och hippologi där Lunds kommun är huvudman. Vidare har vi Naturbruksgymnasium med hästinriktning där Sveriges Ridgymnasium är huvudman. Universitetsutbildningen, Hippologprogrammet, drivs på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) dessutom finns tre Yrkeshögskoleutbildningar där Flyinge är egen huvudman. Där utbildas hovslagare, beridare samt unghästutbildare. Vi utvecklar nya utbildningar för hästnäringen och genomför kortare kurser och träningar.

Verksamheten på Flyinge bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer och de andra två riksanläggningarna; Ridskolan Strömsholm och Wången. Som Riksanläggningar har vi ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

Vårt mål är att leverera utbildningsverksamhet i världsklass inom ridsporten. Tillsammans med utbildningarna på Ridskolan Strömsholm skall de vara det självklara alternativet för utbildning och kurser inom hästnäringen i Sverige.

Vi söker nu en studierektor för Hippologprogrammet tillika utbildningsledare för gymnasieutbildningarna. I uppdraget ingår också en samordnade roll för utbildningsverksamheten på Flyinge i ett nära samarbete med utbildningschef för Flyinge och Ridskolan Strömsholm samt övriga utbildningsledare på Flyinge.

Hippologprogrammet är en treårig universitetsutbildning som leder till en kandidatexamen i hippologi. Utbildningen genomförs på uppdrag av och i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är huvudman för utbildningen. Samarbete sker även med  Ridskolan Strömsholm och Wången som också är utförare av programmet. På Flyinge genomförs år ett och del av år tre.

Examinerade hippologer arbetar inom en mängd olika områden inom hästnäringen. Exempel på arbeten är stallchefer, hästutbildare, ridlärare, chefer på ridskola och andra hästverksamheter samt gymnasielärare på Naturbruksgymnasier. En del studenter går vidare till  master och forskarutbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som studierektor:
Ansvar för att utbildningen genomförs enligt plan och på ett högskolemässigt sätt. Leda och stödja lärarlaget i vardagen likväl som i planering, utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet kring programmet.  I samarbete med Flyinges lärare, SLU och riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Wången fortsätta att utveckla Hippologprogrammets innehåll, pedagogiska former, forskningsanknytning och kvalitet. Kontinuerliga studentkontakter. Undervisning kan med fördel ingå på sikt beroende på ämneskompetens.  En hel del administration ingår som t.ex. administration av studieresultat och övriga elevärenden. Budget- och personalansvar.

Gymnasieutbildningarna är två separata program som genomförs på uppdrag av två olika huvudmän. Flyinge ansvarar för alla hästrelaterade ämnen vilka genomförs med Flyinges hästar och lärare. Hippologigymnasiet har sin huvudsakliga undervisning på Polhemskolan i Lund medan hästämnena ligger en dag i veckan (per klass) på Flyinge. Sveriges Ridgymnasium har all undervisning på Flyinge där också lärare i gymnasiegemensamma ämnen, elevhälsa och rektor är placerade. Flyinge har elevhem där huvuddelen av gymnasieeleverna bor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som utbildningsledare för gymnasieutbildningarna:

Ansvar för att utbildningen på Flyinge genomförs med hög kvalitet och i enlighet med uppdrag, utbildningsplan och styrdokument. Leda och stödja lärarlaget i det pedagogiska arbetet i vardagen likväl som med planering, utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. Samverkan med rektor för gymnasieprogrammen, utbildningsledare för YH- utbildningarna, lärare och övrig personal på Flyinge samt till viss del även med de övriga Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Wången. Elevkontakter, budget- och personalansvar ingår liksom ansvar för elevhem.

Kvalifikationer:
Flyinge söker dig som har adekvat pedagogisk och akademisk utbildning för och stor erfarenhet av att leda utbildning och personal. Vi ser helst att du har en hippologisk utbildning eller erfarenhet av att leda liknande utbildningar med hästinriktning.  Mycket god social, administrativ och kommunikativ förmåga är ett krav liksom mycket goda ledaregenskaper. Du har god kunskap om kvalitets- och utvecklingsarbete inom utbildningsverksamhet.

Du gillar att arbeta i en flexibel organisation under ständig utveckling.  Du arbetar självständigt med stor frihet under ansvar, samtidigt som du är en god lagspelare. Du är en ambitiös, utvecklingsinriktad och ansvarsfull ledare som drivs av att coacha pedagoger med stort intresse för elever och hästar. Du vill ge elever och studenter en oförglömlig studietid och den allra bästa förberedelse för vidare studier och arbete.

Rektorsutbildning, Hippologutbildning, och/eller högre akademiska studier är meriterande liksom stort intresse för hästar och ridsport. Engagemang, kvalitet och glädje genomsyrar ditt arbete.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%. Vi tillämpar provanställning.

Start: enligt överenskommelse, dock senast 14 augusti 2017.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga förhandlingar har slutförts.

Är du intresserad? Välkommen med din ansökan!
Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så välkommen in med din ansökan redan idag.

Frågor besvaras gärna av utbildningschef Becky Evensen, 070-752 64 75.

Maila din ansökan till: becky.evensen@flyinge.se

Flyinge AB - Vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Med 75 hästar, 180 studenter och 65 anställda, är vi en av Sveriges tre Riksanläggningar. I närheten av Lund bedriver vi utbildningar och kurser upp till universitetsnivå. Våra affärsområden är hästutveckling/avel, tävling och event. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer och de övriga två riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Wången.

Läs mer om oss på www.flyinge.se

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons