Är alla trygga i stallet?

2012-02-20

- Till stallet går man för att det är roligt. Där ska du känna dig sedd och trygg. För att lyckas måste vi i Svenska Ridsportförbundet sträva efter att hålla ridsporten fri från alla former av kränkningar. Vi ska agera på rätt sätt om något händer.
Det säger Jennie Hagelin, ledamot i Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion, CUS.

- Vi har uppmärksammat att det kan finnas problem. Idag blundar vi inte, på Ridsportforum 2010 tog vi upp etik och moralfrågor till diskussion, fortsätter Jennie Hagelin.
Tio ledstjärnor som är lätta att förstå växte fram under Ridsportforum.
- De sammanfattar hur vi ska uppträda mot varandra och mot vår vän hästen.

Men ibland räcker det inte med ledstjärnor och värdegrunder. Ungdomarna i Centrala Ungdomssektionen har initierat ett trygghetsarbete som sedan involverat hela Svenska Ridsportförbundet.

Bilagan Trygg i Stallet presenterades under Stockholm International Horse Show. Nu har den nått Svenska Ridsportförbundets föreningar och enskilda ryttare som en bilaga i medlemstidningen Häst&Ryttare.
Jennie Hagelin förklarar:
- Vi vill starta diskussioner och öka medvetenheten om dessa frågor. Vi vill sätta verktyg i händerna på våra föreningar som kan underlätta att arbeta för en tryggare miljö för barn och ungdomar. Stallet ska bli en tryggare plats.
Hästen och ridsporten har fostrat många. Här formas ofta framtidens ledare och chefer.
- Men det är viktigt att vi inte går runt och blundar och säger att i stallet finns inga problem, fortsätter Jennie Hagelin.

Svenska Ridsportförbundets arbete med trygghetsfrågorna har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Friends, som är en icke vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. 
- Föreningarna gör ett fantastiskt arbete redan idag. Det finns många goda exempel som Kompisgruppen hos Bromma Ridklubb, konstaterar Jennie Hagelin.

Det är de vuxna i stallet som bär ansvaret. Men de kan behöva stöd och verktyg.
– Friends kommer att öka sitt engagemang inom idrotten under året och vi är därför glada att lansera vårt samarbete med ridsporten som ett startskott i den satsningen. Ridsporten väljer att sätta fokus på trygghetsfrågor och nu hoppas vi att fler idrottsförbund ska följa efter. Genom en skräddarsydd kartläggning och handfasta verktyg kommer Friends att stötta ridklubbar runt om i landet att skapa ett tryggt stallklimat, säger Camilla Tuneberg, chef för utbildningen hos Friends.

Idrottslyftet ger möjlighet för föreningarna att ansöka om projektmedel. Projektet Trygg i stallet handlar om hur man kan arbeta för att förebygga olika former av kränkningar och vad man gör om någon utsätts. Till stor del handlar det om att ge de vuxna i stallet – i första hand ledare och förtroendevalda – mer stöd och fler verktyg som kan användas såväl i det förebyggande arbetet som när problem uppstår. För problem finns.
-  Det är vi medvetna om, säger Jennie Hagelin.

Förutom ridsporten är även organisationerna SISU Idrottsutbildarna och Friends (inriktning idrott) med i arbetet, båda med stor, gedigen kunskap inom området.
- Genom det här samarbetet vill vi kunna erbjuda föreningar och distrikt ett bredare utbud av stöd, kunskap och verktyg, förklarar Jennie.

På våra trygghetssidor kan du läsa mer om hur man kan arbeta med trygghetsfrågor och få tips och verktyg på vägen.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons